torsdag 9. april 2015

NARVIK: Blør vi saktere? Nå må det mobiliseres. På alle kanter.

FREMOVER.NO, 9. APRIL 2015Overlege ved Narvik legevakt, Sverre Håkon Evju, har skrevet brev til helseministeren der han advarer mot å kutte i beredskapen.

– Nå må det mobiliseres. På alle kanter, sier Evju om bakgrunnen for sin uttalelse til en ny helse- og sykehusplan. Han beskriver den offentlige uttalelsen hans som folkeopplysning.


Avgjørende

Evju anbefaler helseminister Bent Høie på det sterkeste å etablere ordninger som sikrer beredskap i de mindre sykehusene også etter at den nye planen er vedtatt.

Ett av forslagene fra ministeren er å dele akuttberedskapen mellom medisin og kirurgi, og kun tilby medisinsk akuttberedskap for sykehus som har færre enn 60.000-80.000 innbyggere i sitt nedslagsfelt.

Det betyr at både Narvik og Harstad vil være et godt stykke unna for å oppfylle et sånt krav.

Evju sier:

– Tid er avgjørende for overlevelse ved alvorlige skader. Vi blør ikke saktere i nord enn andre steder i landet.
Og han åpner legefrakken og blotter den helt nye T-skjorten med teksten «blør vi saktere?»; et plagg som nok mange vil stifte nærmere bekjentskap med i tiden som kommer.

For nå handler det om å vekke både politikere, næringsliv og folk flest til kamp for lokalsykehuset og for å unngå at veien til øyeblikkelig hjelp – ved behov – ikke blir for lang.

Evju advarer på det sterkeste mot en organisering av sykehusene som for UNN Narviks vedkommende kan føre til at 33.000 innbyggere mister kirurgisk akuttberedskap.


Lang- eller kortreist

– Langreist spesialistbehandling skal vi ha til å ta seg av avansert og høyspesialisert utredning og behandling.

– Men vi trenger også den kortreiste akuttbehandlingen på lokalsykehuset som kan være avgjørende for om du, ektefelle, barn eller barnebarn dør eller ikke.

– Levekårsundersøkelser viser at et godt helsebud er noe av det viktigste for at folk skal føle at de har det bra, påpeker Evju.

Han beskriver UNN Narvik som et svært velfungerende sykehus, og fastslår at tallene som Fremover i dag presenterer om ulykker og dødsfall på veiene (se egen sak), er en tydelig bevis på at akuttberedskapen må opprettholdes.


• Les saken på Fremovers egne nettsider ved å klikke her.

• Les høringsuttalelsen Sverre Håkon Evjus høringsuttalelse til Nasjonal helse- og sykehusplan ved å klikke her.
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar