tirsdag 21. april 2015

PRESSEMELDING: Markering foran Stortinget torsdag 23. april kl. 14

PRESSEMELDING FRA ARRANGØRENE


BENT HØIE MØTER 350.000 FORAN STORTINGET


De politiske partiene har 262.000 medlemmer på Facebook. En opptelling viser at 350.000 mennesker landet rundt nå har skrevet under på lister og opprop eller deltar aktivt i kampanjer for bevaring av lokalsykehusene. Når skal helseministeren ta inn over seg klare tilbakemeldinger fra det folket han er satt til å tjene?  Vi satser på torsdag 23. april kl. 14.00!

 Da møter i hvert fall helseminister Bent Høie engasjerte ansatte, aksjonister og støttegrupper utenfor Stortinget.

 I skrivende stund er markeringen støttet av underskriftskampanjer og aktive FB-grupper med et antall på 262 223 mennesker. Når alle grupper, opprop og kampanjer er talt opp, nærmer folkebevegelsen seg 350 000 mennesker. Nei til EU hadde til sammenligning 140.000 medlemmer på sitt største. 

 Alle opprop, medlemstall, likes og underskrifter er nå samlet og skal overleveres helseminister Bent Høie av Ingrunn Snuruås fra Orkdal. Vi gir politikerne våre en sjanse. Derfor venter vi med å fylle Oslo sentrum i fysisk protest. I et fungerende demokrati burde det gjøre tilstrekkelig inntrykk at så mange sier aktivt og klart i fra om at de IKKE er fornøyd med sykehuspolitikken. Bare denne uken er tre nye underskriftskampanjer startet. Lokalsykehusopprøret er for lengst blitt nasjonalt. Befolkning, ansatte og fagfolk ønsker her få snakke rett til helseministeren og få ham til å ta med seg signalene til Høyres landsmøte. Budskapet er klart: Vi trenger våre lokalsykehus og avdelinger. Lokalsykehus er god samfunnsøkonomi. Nærhet redder liv. Og: Vi gir oss aldri!

 DETTE ER APPELLANTENE:

Anna Owczarz 5 barns mor og barnelege ved Kristiansund Sykehus. Opprinnelig fra Polen med 14 års erfaring fra norsk helsevesen først begeistret så etterhvert dypt fortvilet over utviklingen i landet Har aktivt kjempet for lokalsykehus og akutt sykehustilbud. I tillegg til lokalsykehuset Kristiansund har hun jobbet ved Trondheim Universitetssykehus

 Sverre Håkon Evju, overlege ved legevakten i Narvik: - Jeg advarer på det sterkeste mot en organisering av sykehusene som for Narviks vedkommende kan føre til at 33.000 innbyggere mister kirurgisk akuttberedskap. Oppfordrer til mobilisering på alle kanter.

 Ingrunn Snuruås, Orkdal - ikke sykehusansatt, bare bruker. Uføretrygdet "distriktsboer", med sterkt utviklet rettferdighetssans: «Ikke raser lokalsykehusene!»

 Åsne Linnerud, ansatt som sykepleier/seksjonsleder i 30 år ved landets minste lokalsykehus Rjukan. Forfatter av boken "Personalsaken" som handler om hennes egne opplevelser i forbindelse med omstruktureringene av Rjukan Sykehus. med boka tar Åsne et oppgjør med fryktkulturen som styrer helsevesenet

 Liv Engebretsen, sykepleier i over 30 år. Har kjempet for Kongsberg sykehus siden 1992: «Kongsberg sykehus ble fratatt akuttberedskap i kirurgi 1. juni 2012, men den funksjonen SKAL vi ha tilbake igjen! Vi gir oss ikke!»

 Tove Andreassen,enhetsleder fødeavdelingen Sørlandet sykehus Arendal

 Bjørn Sverre S Birkeland styreleder i Kommunenes Interesseforening for lokalsykehusene: – KIL framla en rapport  for HOD juni 2014 der de mener å har ført bevis for - at det totalt sett, ikke blir rimeligere å sentralisere de vanligste sykehustjenestene og å legge ned lokalsykehusene. - Kvaliteten på de vanligste sykehustjenestene er minst like god ved lokalsykehusene som ved de større sykehusene. - Lokalsykehusene er grunnmuren i norsk sykehusvesen, og særdeles viktig i forhold til lokal beredskap.

 Representant fra Helsetjenesteaksjonen Torgeir Bruun Wyller, Lege, dr.med.Professor i geriatri ved Universitete i Oslo - Overlege ved Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus

 Politikere

Bjørnar Moxnes (Rødt)

Representant Sp

 De som har meldt sin støtte til markeringen kommer fra Orkdal, Nordmøre, Arendal, Namsos, Lofoten, Narvik, Rjukan, Kongsberg, Kongsvinger, Aker, Helsetjenesteaksjonen og KIL.


Pressemeldingen er ikke signert, men kontaktperson er Hege J. Holten, Kristiansund. Hun treffes på mobil 919 15 813.

.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar