torsdag 29. januar 2009

Bergen: Sparekniven rammer fødende


BERGENS TIDENDE Storken, Kvinneklinikkens flaggskip, står i fare for å bli nedlagt som følge av Helse Bergens dårlige økonomi. Jordmødre reagerer sterkt.

Sammenslåing av de to fødeavdelingene Storken og Føden til en stor avdeling med åtte fødestuer er blant tiltakene som lanseres for å kutte driftskostnadene. Dårligere bemanning og dermed mindre tid til å ta seg av de fødende, blir noen av konsekvensene. Styret i Helse Bergen skal ta stilling til forslaget fredag.

Fakta om kuttforslagene på KK
• Slå sammen Storken og Føden til en stor avdeling med åtte fødestuer og en ventesal med fire senger.
• Stenge barselavdelingene på pasienthotellet.
• Redusere nattevaktsbemanning på obs-posten (post for kvinner med spesielle problemer i svangerskapet).
Fra 2006 til 2007 ble antall stillinger ved KK redusert fra 178 til 157.
I samme tidsrom har sykefraværet økt fra syv til 12,6 prosent.


• Les mer i Bergens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar