lørdag 10. januar 2009

Offentlig velferd under markedsstyring - en konferanse om styringsalternativer til new public management


FRA WWW.VELFERDSSTATEN.NO:

Markedsorientering av det offentlige dreier seg ikke bare om privatisering. Måten velferdstjenestene organiseres på er også avgjørende. New Public Management (NPM) innbefatter nettopp en slik markedsorientering. Den rødgrønne regjeringen stanset privatiseringen av skole og jernbane da den tok over. Den hevder også at det er slutt på NPM. Fra brukere og ansatte, fra statlige etater, universiteter, kommuner og sykehus, får vi imidlertid stadig meldinger om at NPMs markedsløsninger er i full drift.

Gjennom denne konferansen tar vi temperaturen på omorganiseringene i velferds-Norge. Vi analyserer utviklingstrekk, utfordrer regjeringen - sa
mt ser på alternativer der demokratisering av tjenestene, brukernes kunnskap og de ansattes komptanse settes i sentrum.

Tid: 2.-3. mars 2009
Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo.

Det er stor interesse for konferansen. For å sikre at du får plass, bør du derfor melde deg på og betale deltakeravgift nå.
Pris:
Deltakeravgiften er på 1.500 kroner. Arbeidsløse, elever/studenter og trygdede betaler 300 kroner.
Deltakeravgiften inkluderer lunsj begge dager + kaffe/te.

• Klikk her eller på overskriften for å lese mer eller melde deg på konferansen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar