tirsdag 27. januar 2009

Tiltakspakken: - Sykehusene skal pusses opp


NETTAVISEN Mer penger til vedlikehold av sykehus og flere plasser i sykehjem og omsorgsboliger.

I tiltakspakken regjeringen foreslo mandag, bevilges én milliard kroner ekstra til oppgradering og vedlikehold av sykehus. I tillegg skal det gis tilskudd til bygging av ytterligere 1500 plasser i sykehjem og omsorgsboliger i 2009.
- Det er et stort behov for oppgradering og vedlikehold ved mange av landets sykehus. Med disse pengene kan helseforetakene raskt sette i gang en rekke svært nødvendige vedlikeholdsprosjekter, sier helse og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

Mest til Sør-Øst
Forslaget innebærer at det bevilges én milliard kroner til oppgradering og vedlikehold av sykehus, utover det som ligger i de vedtatte budsjettene for 2009. Tiltakene skal gjennomføres innenfor foretakenes helhetlige ansvar, slik at driftsmessige konsekvenser håndteres innenfor de regionale helseforetakenes ordinære budsjetter.

Midlene foreslås fordelt på følgende måte:
* Helse Sør-Øst RHF 540 mill. kroner.
* Helse Vest RHF 188 mill. kroner.
* Helse Midt-Norge RHF 144 mill. kroner.
* Helse Nord RHF 128 mill. kroner.

• Les resten av saken på Nettavisen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar