fredag 23. januar 2009

Haukeland: 200 årsverk kan forsvinne


TV2 NYHETENE Behandling av for mange øyeblikkelige pasienter i fjor kan paradoksalt nok føre til færre hender til å behandle nye pasienter ved Haukeland universitetssykehus.

De er lovpålagt å hjelpe øyeblikkelige pasienter, men sykehus kan tape penger på pasientene dersom de blir for mange. Det har Helse Bergen smertelig fått erfare.

Enorme ekstrautgifter
Vanligvis er det tilnærmet fullfinansiering av gruppen øyeblikkelige pasienter. Men når antallet overskrider det som er i budsjettet må sykehuset selv ta 60 prosent av kostnadene. I fjor behandlet Helse Bergen 3112 såkalte øyeblikkelige pasienter mer enn antatt.
Det førte til ekstrautgifter på 35 millioner kroner, opplyser administrerende direktør, Stener Kvinnsland til TV 2.
Med andre ord: Når uventet mange bergensere blir akutt syke, blir Haukeland straffet med en ekstraregning
- Det blir en uforutsigbar størrelse. Det blir mer press i organisasjonen, må kanskje utsette planlagt aktivitet. Og det vil leggepress på økonomien. Fordi det er penger i utgangspunktet som du ikke har.
Ekstraregningen gjorde at underskuddet i fjor vokste. Til sammen er det anslått at Helse Bergen gikk om lag 200 millioner kroner i minus. Underskuddet må tjenes inn i år.

• Les hele saken på TV2-nyhetene ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar