torsdag 5. februar 2009

Narvik-aksjonen protesterer mot nedleggelse av FAM


LESERBREV I OFOTENS TIDENDE OM SAMHANDLING SPESIALISTHELSETJENESTE OG KOMMUNE

Helseministeren har satt ned et utvalg, Samhandlingsutvalget, for å utrede bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Ved UNN Narvik har vi i noen år hatt et slikt samhandlingstiltak som har fungert til alles tilfredshet, nemlig felles akuttmottak, FAM.

Narvik kommune betaler kr.100.000 pr måned i leie av relativt nytt legevakttilbygg ved sykehuset og betaler i tillegg for 4 sykepleiestillinger. I sum betaler Narvik kommune ca. 2 mill pr år til UNN. De kommunale legevaktlegene er veldig fornøyd med ordningen og skryter uhemmet av den. De kan nå evt. tilkalle spesialistlege ved sykehuset ved behov for pasientvurdering. Man kan på denne måten lettere selektere hvilke pasienter som må legges inn og hvilke som kan reise hjem etter observasjon/legevaktbehandling ved fellesmottaket.

Nå vil Helse Nord/UNN legge ned denne ordning og i tillegg legge ned selve akuttmottaket med begrunnelse i å spare penger.
Her ødelegges et godt eksempel på reell samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene.

Aksjonskomiteen for Narvik sykehus forventer at Helseministeren tar tak i denne saken og ser til at denne ordningen kan fortsette. Dette kan være et viktig eksempel og et forbilde for andre helseforetak med tanke på samhandling.

I oppdragsdokument for 2009 fra Helse- og Omsorgsdepartementet til Helse- Nord RHF står følgende på side 13:
Tiltak til oppfølging:
• Helse Nord RHF skal sørge for et helhetlig, sammenhengende og lokalt tilpasset akuttilbud.
• De regionale helseforetakene bes om å vurdere tilpasning av lokalsykehusenes akuttfunksjoner i tråd med følgende veiledende standard:
o Felles akuttmottak: modell der kommunal legevakt, skadestue, sykehusets akuttmottak og gjerne ambulansestasjon er samlokalisert

For Aksjonskomiteen for Narvik sykehus
Dagny Pettersen
Narvik 22. Jan 2009

• Hentet fra Ofotens Tidende, klikk her for å lese saka der

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar