onsdag 18. februar 2009

Sør Trøndelag Venstre: Lokalsykehusene er bærebjelker i lokalsamfunnet


VENSTRE Fylkesårsmøtet til Sør-Trøndelag Venstre vedtok i helga en uttalelse om lokalsykehusenes framtid i Sør-Trøndelag. - Vi er opptatt av at langsiktighet og hensynet til hva som gir innbyggerne det beste tilbudet går foran kortsiktig økonomisk gevinst, og ønsker derfor å presse det politiske flertallet til å gi tydelige signaler på hva de ønsker når det gjelder lokalsykehustilbudet, sier stortingskandidat Guri Melby.

Uttalelse fra fylkesårsmøtet:
Anstrengt økonomi i helseforetaket har gjort framtidsutsiktene for sykehusene i Orkdal og på Røros usikre. Lokalsykehusene gir et godt helsetilbud til befolkningen i tillegg til å være hjørnesteinsbedrifter i de to kommunene, og Sør-Trøndelag Venstre kan derfor ikke akseptere at tilbudet ved disse sykehusene reduseres. Helse Midt-Norge har gjentatte ganger foreslått å fjerne eller redusere sentrale funksjoner ved de to sykehusene, som fødeavdeling og akuttavdeling ved Orkdal sykehus, og elektiv kirurgi ved Røros sykehus. Slike forslag skaper usikkerhet om sykehusenes framtid.

Det er viktig at omfanget av tilbudet ved lokalsykehusene i hovedsak bestemmes av hva som gir det beste tilbudet til innbyggerne på lang sikt, og ikke hva som gir innsparinger på kort sikt. Sør-Trøndelag Venstre ønsker klare politiske signaler om fortsatt drift ved disse to lokalsykehusene. Da trenger vi løfter om fortsatt full drift ved fødeavdelinga og akuttavdelinga ved Orkdal sykehus, og permanent kirurgi/anestesi ved Røros sykehus.

• Les saka på Sør-Trøndelag Venstres sider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar