torsdag 12. februar 2009

Presenterer fødselsmeldingen fredag 13. februar


Nyhet, publisert 12.02.2009 på Helse- og omsorgsdepartementets sider

Fredag 13. februar presenteres St.meld. nr. 12 (2008-2009) ”En gledelig begivenhet – om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg”. Meldingen legges på frem av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Dagfinn Sundsbø.

Meldingen presenteres på en pressekonferanse som overføres direkte på Nett-TV på www.regjeringen.no/hod fredag 13. februar kl 12.00.

Vi i Folkebevegelsen for lokalsykehusene er, naturlig nok, svært spent på hva departementets arbeid har munnet ut i. Det første utkastet til en ny strategi førte til at det gamle Nasjonalt Råd for fødselsomsorg trakk seg, da brukerne hadde fått for stor innflytelse. Et nytt råd ble oppnevnt, med brukerrepresentanter fra Liv laga. Hvor mye av brukernes synspunkt som har fått bli med i meldingen, vet vi jo ikke før i morgen. Vi sluttet oss på høringskonferansen i 2007 til departementets tanker om en oppmyking av skillelinjene mellom fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk. Vi mente at en måtte se på lokale løsninger for å få til et best mulig tilbud og at de rigide volumkravene ikke tjente de fødende. Det har skjedd mye negativt med fødetilbudene de siste årene, og økonomien fører stadig til nye kutt på dette området.

• Les saken på departementets nettsider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar