mandag 24. august 2009

Advarer mot klassedelt helsevesen


DAGENS NÆRINGSLIV/NTB Professor i sosialmedisin advarer mot et klassedelt helsevesen etter som stadig flere har privat helseforsikring som sikrer dem raskere behandling.

180.000 personer har privat helseforsikring i Norge i dag. Det er en seksdobling siden 2003 da under 25.000 hadde slik forsikring.
I all hovedsak er det forsikringsavtaler med bedrifter som står for veksten. Fortsetter økningen i samme tempo, vil over 1 million ha privat helseforsikring her i landet om seks år, skriver Dagbladet.
Rapporten «Klassedelt helsevesen?» – laget av tenketanken Manifest Analyse – dokumenterer den voldsomme veksten i private helseforsikringer.

Friskeste først
Professor i sosialmedisin Steinar Westin har skrevet forordet til rapporten. Han advarer mot konsekvensene av utviklingen:
– Vi har nærmest tatt det for gitt at det norske helsevesenet ikke medvirker til at «Jørgen hattemaker» får en tidligere død enn «Kong Salomo». Dette likhetsprinsippet er det bred politisk enighet om, men det kan nå være truet, sier Westin til Dagbladet.
Han legger til at det er lett å forstå at folk vil forsikre seg, men:
– Vi risikerer å få et samfunn hvor vi prioriterer de rikeste og de friskeste. Hvor det er lommeboka som bestemmer hva slags hjelp man får.

• Les resten av saken på Dagens Næringslivs nettsider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar