mandag 24. august 2009

SV: Høyresidens eventyr om helsekøer


Fra Audun Lysbakkens blogg, 24. august 2009

Høyresiden har gått høyt på banen de siste dagene, med offensive påstander om at de kan fjerne helsekøene. At løsningene deres vil bringe oss raskt i retning det klassedelte og privatiseringsklare helsevesenet som Manifest Analyse advarer mot i sin rapport, skal få ligge i denne omgang. Men påstanden om private klinikkers kapasitet bygger også på sviktende forutsetninger. Jeg har snakket om det i et intervju med Dagbladet i dag.

Høyre har påstått at privat sektor står klar til å behandle 25 000 pasienter, og at helsekøene derfor kan reduseres tilsvarende hvis bare staten tar de private i bruke. Det er bare to haker ved det hele. For det første kan de private sykehusene ikke bekrefte at de har en slik ledig kapasitet. I SVs rapport om høyresidens politikk har vi videreformidlet en bekreftelse fra Privatsykehusenes Fellesorganisasjon, om at denne kapasiteten ikke kan dokumenteres, men er en “påstand” fra Høyre. Det vil jo også være slik at mange av de menneskene som skal gjøre jobbene i et privat system med flere oppgaver vil måtte rekrutteres fra det offentlige. Altså vil kapasiteten der gå ned. For det andre har Høyre aldri foreslått å bevilge ekstra penger til å kjøpe tjenester av private. Pengene skal tas innenfor rammen av helsebudsjettet, skal vi tro Høyres forslag i Stortinget. Ergo vil den økte kapasiteten i det private gå hånd i hånd med redusert kapasitet i det offentlige, hvor det må kuttes tilsvarende. Slikt blir det ikke reduserte køer av.

Helsevesenet vårt bør gå i stikk motsatt retning. Mindre markedsmekanismer og mindre stykkprisfinansiering vil gi mer effektivitet og mindre byråkrati. Foretakene bør erstattes av mer direkte demokratisk styring. Dette har de gjort i Skottland, med svært gode resultater for både helsevesenets økonomi og tilbudet til pasientene.

• Les saken og følg lenkene på Rett venstre ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar