tirsdag 25. august 2009

Helseforetakene bør avvikles


LEDER I NATIONEN, 24.08.09 Helseforetakene er i alvorlig pengeknipe. Helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) har bestemt seg for å sette hardt mot hardt – det skal bli slutt på de massive årlige underskuddene. Derfor går en rekke sykehus nå gjennom en vond slankekur hvor leger sies opp og investeringer legges på is. Det triste er at også pasientene blir skadelidende. Lengre behandlingskøer er allerede et faktum innen enkelte felt.

I utgangspunktet gjør Hanssen det riktige. Også sykehussektoren bør kunne forholde seg til et budsjett. Praksisen med å satse på tilgivelse, ikke tillatelse, må stoppes. Helsesektoren har fått sine bevilgninger økt med 35 prosent på fire år. I rene tall er det 24 milliarder kroner – bare i økte budsjetter. I all hovedsak er det de regionale helseforetakene som stikker av med økningen. Og selv om store deler av tilleggene for 2009 går til pensjonsutbetalinger, har de rødgrønne hvert år også bevilget penger til å øke aktiviteten på sykehusene.

Vi tror ikke at Hanssens medisin er virksom eller dyptgripende nok. Helseforetaksmodellen, som ble innført under Stoltenberg I i 2001, legger grunnlaget for mange av problemene vi ser i dag. Innsatsstyrt finansiering, økonomisk målstyring og bedriftsstruktur har ikke vært en suksessoppskrift. Fredag tok Tormod Hermansen, nestor innen markedsreformer i offentlig sektor i Norge på 1990-tallet, til orde for å avvikle hele foretaksmodellen, slik også KrF, SV og Sp ønsker. «Markedstilpasningene fungerer dårlig. Det betyr både ekstra kostnader og mer byråkrati», konkluderte Hermansen i Klassekampen.

Den samme konklusjonen trakk politikerne i Skottland da de overtok helsevesenet fra det britiske parlamentet i 1999. Ifølge en reportasje i Aftenposten i sommer, ble markedsmekanismene kastet på båten. Nå holder sykehusene budsjettene. Det skotske parlamentet har riktignok økt bevilgningene til helsevesenet kraftig, i snitt med 8,1 prosent årlig siden 2000. Dette er likevel mindre enn i Norge. Her har utgiftene til helsevesenet økt med 8,4 prosent årlig. Som kjent har milliardoverskridelser kommet på toppen.

Helseminister Hanssen har skrevet ut sin medisin for å få et bedre drevet helsevesen. Vi tror han skulle vært enda modigere. Helseforetakene bør avvikles.

• Les lederen på Nationens nettsider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar