fredag 21. august 2009

Hermansen råder Ap til å avvikle helseforetakene


KOMMUNAL RAPPORT - Vi bør tenke forfra igjen og avvikle helseforetakene. Det sier tidligere Telenor-sjef Tormod Hermansen til Klassekampen.

- Når man forsøker å lage et marked der det ikke er grunnlag for det, fungerer det ikke. Da blir det både ekstrakostnader og mer byråkrati. Innen helsesektoren ser vi at disse markedstilpasningene fungerer dårlig, sier Hermansen, som la grunnlaget for mange av markedsreformene i offentlig sektor på 1990-tallet gjennom innstillingen "En bedre organisert stat".

- Jeg er ikke noen fundamentalist som er en enten veldig for eller veldig mot marked, sier han i dag.

Hermansen mener det i dag er en ubalanse mellom markedsstyring og politisk styring i helsevesenet. Dagens foretaksmodell er i stor grad basert på marked og konkurranse gjennom ordningene med innsatsstyrt finansiering, økonomisk målstyring og bedriftsstruktur.

Hermansen har vært både statssekretær og departementsråd for Ap, og var administrerende direktør for Televerket da det statlige telefonmonopolet i 1995 ble avviklet og erstattet av Telenor, som han var konsernsjef for fram til 2002.

• Les saken i Kommunal Rapport ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar