mandag 10. august 2009

LO vil endre regnskapssystemet for sykehusene, sikre en desentralisert sykehusstruktur og ha medarbeiderinitiert omstilling


Utdrag fra kapitlet "Helse og omsorg" i LOs handlingsprogram, vedtatt på LO-kongressen 11.-15. mai 2009

Helseforetakene må benytte regnskapsprinsipper som fremmer politisk oversikt, innsikt og god drift. Nødvendige omstillinger for å utvikle en best mulig offentlig helsesektor må bygge på metoder som setter medarbeidernes kunnskaper, motivasjon og engasjement i sentrum, såkalt medarbeiderinitiert omstilling (MIO).

Nasjonal helseplan må utvikles til et forpliktende strategisk styringsredskap vedtatt av Stortinget. Planen må ivareta behovet for et fullverdig behandlingstilbud, en desentralisert sykehusstruktur, styrket kommunehelsetjeneste, kvalitetsstandarder og tverrfaglig kompetanse- og utdanningsplan som ivaretar det framtidige personellbehovet, herunder helsefagarbeidere.


• Les hele LOs handlingsprogram ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar