søndag 27. september 2009

Farlig samhandlingsreform!

LESERBREV FRA FRODE BYGDNES, HARSTAD:

Rett behandling til rett tid -
Dette var statssekretær og SV-er Ellen B Pedersen sitt mantra for Samhandlingsreformen på SV og Fagforbundet sitt møte torsdag 3. september i Harstad. Det var fastlegene som måtte bli flinkere til å stille tidlig diagnose, hevdet statssekretæren fra Helsedepartementet.

Men tidlig diagnose krever da spesialisterfaring. Det er da urimelig å forvente hos allmennleger at de skal inneha denne kompetansen? For å stille riktig diagnose, bør heller fastlegene kunne rekvirere pasientene tidlig til nettopp spesialisthelsetjenesten.

I stedet ser jeg at den nye reformen faktisk har til hensikt å redusere rekvisisjoner til spesialisthelsetjenesten. Konsekvensene av det kan bli at en kommer seinere til kyndig behandling og forsinket innleggelse som fører til lengre, dyrere og mer omfattende behandling til skade og ulempe for den syke.

Samhandlingsreformens økonomimodell medfører at 20 % av Helseforetakenes budsjett skal overføres til kommunene som generelt rammetilskudd. Det vil være med på å gi kommunene interesse av å ikke kjøpe spesialisthelsetjenester, men prøve å gi behandling lengst mulig i primærhelsetjenesten. Finansieringsforslaget vil være med på å gi pasientene den enkleste og billigste behandlingen. Og dette forsvarer SV-eren Pedersen med at vi har ikke råd til å innfri pasientenes ønske om best mulig behandling.

Jeg registrerer at til dette Stortingsvalget er det ikke noe parti som er kritisk til Samhandlingsreformen foruten Rødt. Rødt hevder at Samhandlingsreformen ikke er en faglig forsvarlig reform, men en farlig reform. En reform for å spare penger på folks helse og presse pasientene til å bruke private sykehus om de skal ha spesialisthelsetjenester. Og reformen har en skjult agenda; å slå samen kommuner til helsekommuner med minst 10.000 innbyggere.

Frode Bygdnes,
Rødt Harstad

1 kommentar:

  1. Mine tidlige refleksjoner rundt sammhandlingsreformen etter å ha hørt på Bjarne Håkon:
    http://olakristianjohansen.blogspot.com/2009/06/lo-konferanse-pa-dampsaga.html

    SvarSlett