lørdag 12. september 2009

Helsestatsråden: - Gjør klart for omstilling av lokalsykehus


TV2 Helseministeren vil beholde lokalsykehus, men varsler omstillinger.

– Alle lokalsykehus i Norge må innstille seg på nye oppgave i årene som kommer.
Det sier helseminister Bjarne Håkon Hanssen til TV 2 Nyhetene. Han presiserer at alle lokalsykehusene skal beholdes, men at de kan få nytt innhold.

Slutt på Røros-kirurgi
Konkret letter Hanssen nå på sløret når det gjelder framtida til Røros sykehus, som det i lang tid har vært knyttet spenning til. Lokalsykehuset har i mange år vært en kirurgisk suksessbedrift og tatt unna ventelister innen ortopedisk kirurgi.
– Jeg tror ikke at fremtiden til dette sykehuset ligger innen kirurgi. Det er rett og slett ikke fremtidsrettet å bringe leger og pasienter til fjells for å operere dem der.

– Hva skal de da drive med?
– Noe av det mest utfordrende og fremtidsrettede er jo å behandle våre nye livsstilssykdommer, som for eksempel diabetes. Dessuten er det mange eldre som vil komme til å trenge spesialisthelsetjenester. Likedan er behovet for rehabilitering stort.

Akuttberedskap svekkes
Dersom kirurgien forsvinner fra et sykehus som på Røros, forsvinner også anestesilegen. Det betyr at fjellbyen mister et akuttmedisinsk tilbud for befolkningen som de har hatt nytte av i mange år.
– Jo, men vi må huske på at det bare er fem-seks mil til neste sykehus på Tynset. Her må vi se regionen under ett.

Hjertelege Anders Ose, som driver poliklinikk på Røros sykehus, har hele tiden vært klar på at sykehuset utvannes kraftig dersom kirurgi og anestesi forsvinner.
– Da er det ikke et sykehus i vanlig forstand lenger, sier Ose til TV 2 Nyhetene.

Må omstille seg
I dag opererer driver Røros sykehus med ortopedisk kirurgi, mye knyttet til hofter og knær. En omlegging av driften betyr at de kirurgisk ansatte enten må finne seg andre jobber eller omstille seg til annet arbeid på sykehuset.

Et eget utvalg i Helse Midt-Norge skal vurdere nærmere hva lokalsykehuset på Røros skal drive med, men mye av svaret gir altså helseministeren allerede.

• Les saken på TV2 ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar