lørdag 12. september 2009

Røros: Løpet kjørt for kirurgi og akutt


ARBEIDETS RETT: 13 dager før valget avliver Bjarne Håkon Hanssen (Ap) håpet om å opprettholde kirurgien på Røros.

- Tida er forbi med å busse og toge kirurgiske pasienter og leger til Røros. Det er rett og slett en umoderne måte å drive på, mener helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

(Les for øvrig sak fra i vinter: Hanssen redder sykehuset)

I tråd med reformen
Mandag kveld besøkte han Hysnes helsefort på Fosen. I et intervju med TV2 fikk Bjarne Håkon Hanssen spørsmål om Røros sykehus.
Til Arbeidets Rett vil han ikke si noe som helst, men administrerende direktør Gunnar Bovim i Helse Midt-Norge var til stede og kan bekrefte innholdet i Hanssens utsagn.
- Han snakker i tråd med intensjonene bak samhandlingsreformen, mener Bovim.

Politiske føringer
Direktør Bovim sitter i styringsgruppa som skal levere sin såkalte mulighetsstudie for helsetjenestetilbudet på Røros i januar 2010.
- Legger Bjarne Håkon Hanssen helsepolitiske føringer for styringsgruppa?
- Nei. Jeg har ikke noe behov for å gi gruppa nye instrukser etter møtet med Hanssen, svarer Gunnar Bovim.

(Les også saken: Kjapp sykehusutredning)

Gir ikke opp
Rørosordfører Hans Vintervold (Ap) er kommunens representant i styringsgruppa. I et intervju med Arbeidets Rett 9. juni følte han seg trygg på at det kom klare politiske signaler i saken fra Hanssen før valget.
Nå kommer signalene i en litt annen form enn forventet.
- Vi er forberedt på å avvike ortopedien, men om det skal være kirurgisk virksomhet ved Røros sykehus er ikke avgjort. Jeg gir ikke opp kirurgien, sier Hans Vintervold.
- Men sjefen for Helse-Norge sier at det ikke skal være kirurgisk virksomhet ved Røros sykehus.
- Det forundrer meg. Styringsgruppa er jo ikke ferdig med utredningen ennå, poengterer Vintervold.

Kort vei til Tynset
Røros sykehus skal ifølge Bjarne Håkon Hanssen være noe mer enn et distriktsmedisinsk senter, men kirurgien skal bort. Når kirurgien opphører, opphører også anestesien og akuttberedskapen.
- Vi må huske på at det er kort avstand til Tynset, sier Bjarne Håkon Hanssen.

På spørsmål om hvorfor Røros sykehus ikke kan drive med ortopedisk småkirurgi, som Helse Midt-Norge kjøper i rikt monn på det private markedet, svarer han at rørosmodellen, hvor leger og pasienter fraktes til og fra Røros, er umoderne.

Oppsigelser
Under valgkampen for fire år siden lovte ministeren at sykehuset på Røros skulle bestå og at arbeidsplassene skulle bevares. Når operasjonsavdelingen forsvinner, blir det følgelig mindre behov for arbeidskraft, uansett om sykehuset satser på indremedisin eller rehabilitering.
- Alle i helsevesenet må regne med omstilling i disse tider, understreker Bjarne Håkon Hanssen.

• Les saka i Arbeidets rett ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar