torsdag 3. november 2011

FINNMARK: Framskynder nytt sykehus


FINNMARKEN.NO: Helse Finnmark får til neste år 25 millioner kroner til å planlegge nytt sykehus. Det vil si at bygget vil stå ferdig to år tidligere enn forventet.


Store økonomiske utfordringer i Helse Finnmark har gjort at byggestart til den nye sykehuset i Kirkenes var satt til 2016. Nå dukker 25 millioner kroner opp som en gledelig overraskelse.

– Investeringsrammen har jo vært en dialog mellom oss og styret, så helt uventet kom det ikke. Men det er ikke mindre gledelig av den grunn, sier Øyvin Grongstad, drift- og eiendomssjef i Helse Finnmark, til Finnmarken.

Åpning 2018

Totalt er det budsjettert med 1.203 millioner kroner for å få det nye sykehuset på plass. Helse Nord ber nå Helse Finnmark om å sette i gang forprosjektet til det nye sykehuset umiddelbart, slik at det blir ferdig sommeren 2013. Målet er at det nye bygget skal ferdigstilles i løpet av 2018.

– Dette betyr jo at befolkningen i Øst-Finnmark får et nytt sykehus med moderne drift og lokaler to år før forventet. Det vil få store konsekvenser for brukerne, mener Grongstad.

Bedre økonomi

Årsakene til den økonomiske overraskelsen er at Helse Nord og Helse Finnmark under omstendighetene ikke går så reint dårlig økonomisk.

– Helse Nord går egentlig svært bra og det åpner for investeringer i større grad enn vi hadde trodd, forklarer Grongstad.

Onsdag behandlet styret i Helse Nord andre tertialrapport fra Helse Finnmark. Det var også her styret la fram investeringsrammen for 2012. Rapporten viser at Helse Finnmark gikk med 5,9 millioner kroner i pluss i september.

– De siste to månedene har vi faktisk gått i pluss. Totalt sett i år er vi fortsatt i minus på grunn av en økonomisk vanskelig vår, sier Grongstad.

Mer presis ligger Helse Finnmark i minus med 14,2 millioner kroner så langt i år.

Framdrift

Helse Finnmark er allerede ferdig med skisseprosjektet og skal nå i gang med forprosjektet til det nye sykehuset. Når investeringsrammen nå økes fra økes fra 15 til 40 millioner kroner i 2012, inkludert andel til tomt og forprosjekt, er det bestemt at resten av forprosjektet til omlag 13 millioner kroner skal legges inn i budsjettet for 2013. I følge styrevedtaket skal hele prosjektet med bygging bli søkt finansiert med 609 mill kroner i egenkapital fra Helse Finnmark HF og tilsvarende beløp i lån fra Helse Nord RHF.

Helse Nord må dermed søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån til prosjektet. Styret i Helse Nord legger til grunn at forprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 38 mill kroner.


• Les saken i avisen Finnmarken ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar