tirsdag 8. november 2011

Må lytte til de ansatte

DAGENS MEDISIN: - Dette er gode og nødvendige tiltak. Men skal omstillingene komme på rett spor, må dialog og involvering på dagsordenen.


Dette sier Legeforeningens president, Hege Gjessing, i en kommentar til tiltakene som Høyre, Frp, Krf og Venstre lanserte i går for å bedre situasjonen både ved Oslo universitetssykehus (OUS) og i helsetjenesten generelt.
– Grundigere risikoanalyser, stedlig ledelse og en sterk statlig satsing på informasjons og kommunikasjonsteknologi er nødvendig, men er ikke tilstrekkelig for å styrke omstillingsevnen i helsetjenesten, sier legepresidenten til Legeforeningens nettsted.
Alle fakta på bordet
Gjessing karakteriserer forslagene fra opposisjonspartiene på Stortinget som gode og nødvendige tiltak. – Men skal omstillingene komme på rett spor, må også dialog og involvering settes på dagsordenen, sier Gjessing.
– Når pasienter, ansatte og tilsynsmyndigheter har en helt ulik oppfatning av virkeligheten enn ledelsen og departementet, er det riktig å stoppe opp for å få alle fakta på bordet. Vi er tilfreds med at Stortinget har lyttet til bekymringsmeldingene som har kommet fra flere hold, ikke minst fra ansatte og fylkeslegen, forklarer hun.
Bedre ledelse
Stedlig ledelse er viktig for Legeforeningen.
– Vi ser en rekke negative konsekvenser av at stedlig ledelse fjernes når funksjoner slås sammen, men fortsatt skal være delt på ulike steder. Verken daglig drift eller arbeid med ønsket endring vil fungere uten en leder som er fysisk til stede på arbeidsplassen, mener Gjessing.

IKT – en forutsetning
En satsing på IKT er også helt nødvendig.
– Investeringer i bedre IKT-systemer vil komme hele helsetjenesten til gode. Derfor må dette være et statlig ansvar, ikke minst finansielt. Norge er på sisteplass i Norden når det gjelder investeringer i IKT. Skal samordning og samhandling forbedres, er gode IKT-systemer en forutsetning, sier Hege Gjessing til Legeforeningens nettside.

1 kommentar:

  1. Jeg syns gårsdagens felles front fra de fire borgerlige partiene er flott, og jeg har kommentert saken i dette innlegget:

    http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread204773/

    SvarSlett