torsdag 3. november 2011

Ullevål: Uegnet som sykehus


DAGENS NÆRINGSLIV 3. NOVEMBER 2011: Hvis Oslo universitetssykehus (OUS) skal foreta alle de utbedringene Arbeidstilsynet har pålagt og anbefalt, vil det koste 8,75 milliarder kroner. Dårligst stilt er bygningene ved Ullevål sykehus, Dikemark og Gaustad. På Ullevål Sykehus er 82 prosent av bygningene som uakseptable for sykehusdrift, ifølge en ny rapport, skriver Dagens Næringsliv

Det er konsulentselskapet Multiconsult som har beregnet kostnadene ved å foreta de utbedringene Arbeidstilsynet pålegger og ber om.

Hvis alle bygg skal drives videre, blir prislappen rundt 8,75 milliarder kroner. Det vil koste 6,7 milliarder å følge påleggene fra Arbeidstilsynet, mens 2,05 milliarder vil gå til anbefalte tiltak. – Beløpet er for stort, og husene er for dårlige, innrømmer Jan Eirik Thoresen, som er konstituert som administrerende direktør ved OUS.

Han tror ikke det er fornuftig å bruke så mye penger på å utbedre den gamle bygningsmassen.

I en tidligere rapport fra Multiconsult slo selskapet fast at 55 prosent av den totale bygningsmassen på 1 million kvadratmeter ved OUS er utilfredsstillende eller uakseptabel for sykehusdrift. Det er ved Ullevål sykehus, Dikemark og Gaustad at tilstanden er verst.

Ved Ullevål sykehus blir hele 82 prosent av bygningene betraktet som utilfredsstillende eller uakseptable for sykehusdrift. Det får prosjektdirektør Andreas Moan ved OUS til å konkludere at man bør rive 70.000 kvadratmeter bare på Ullevål.

– Vi kunne drive samme virksomhet som i dag på 650.000 kvadratmeter dersom bygningen var tidsmessig, sier han.

• Les saken i Dagens Næringsliv ved å klikke her eller på overskriften


VÅR KOMMENTAR: Vi vil gjerne minne om Aker sykehus, der det finnes mye areal i god - tildels fremragende - stand. Selv om det tidligere i sammenslåingsprosessen har vært forsøkt skapt et bilde av at det stod dårligst til med bygningene på Aker sykehus ("bygningsmassen på Sinsen", som det ble omtalt som i sakspapirene), er det altså ikke tilfelle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar