torsdag 22. mars 2012

Harstad: Krever forsvarlig og tilgjengelig spesialisthelsetjeneste


FORSVARLIG OG TILGJENGELIG SPESIALISTHELSETJENESTE

Støtteforeninga for Harstad sykehus krever forsvarlig og tilgjengelig spesialisthelsetjeneste etter samhandlingsreformen. Behovet for spesialisthelsetjeneste vil være der selv om en gjør budsjettmessige endringer. En 20% overføring av budsjettene til primærhelsetjenesten, kan ikke bety en nedbygging av lokalsykehusene. Vi krever fortsatt fullverdig lokalsykehus med både fødeavdeling, akuttfunksjoner og andre funksjoner vi forventer å finne i et lokalsykehus.


(Vedtatt på årsmøte 19. mars 2012)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar