fredag 16. mars 2012

Hedmark Ap går inn for ett sjukehus ved Mjøsa


HAMAR ARBEIDERBLAD (11. MARS 2012)  Nokså overraskende vedtok Hedmark Arbeiderparti i helga enstemmig å gå inn for ett felles hovedsjukehus ved Mjøsa.

Vedtaket kom etter mye om men på møtet og en mange år lang og bitter strid. Også i Hedmark Ap har det i det senere blitt stadig større oppslutning om det foreslåtte felles sjukehuset for Innlandet. Det var derfor ventet at et flertall på årsmøtet ville si ja til prosjektet. Derimot er det overraskende at vedtaket ble enstemmig.
Særlig Elverum Ap har stilt seg negativt til ett felles hovedsjukehus. Kommunelaget snudde under årsmøtet i helga etter at det fikk med et tillegg som kan tolkes til fordel for sjukehuset i Elverum.
I tillegget heter det at det ved det sjukehuset som får lengst avstand til hovedsjukehuset,  bør opprettes en større enhet for dagkirurgi og planlagt kirurgi  med et pasienthotell og en femdøgns post.
 
Oppland Ap, som også hadde årsmøte i helgen, snakket lite om sykehus. De vil, som vi antydet før helgen, bruke tiden fram til høringsfristen i mai på å ta stilling til spørsmålet.
- Oppland Ap har ikke gjort noe vedtak i sykehussaken. Det ble snakket veldig lite om sykehus på vårt årsmøte. Vi tar den store debatten i april, forteller Kjersti Stenseng, som ble gjenvalgt som leder på årsmøtet i helgen. 
 
Helseforetaket Sykehuset Innlandet skal senere i år ta stilling til om det foreslåtte hovedsjukehuset skal bygges. Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst avgjør spørsmålet.
Årsmøtet til Hedmark Ap gjenvalgte Bente Elin Lilleøkseth fra Løten som leder og Per-Gunnar  Sveen fra Elverum som nestleder. 

• Les saken i Hamar Arbeiderblad, på nettutgaven h-a.no, ved å klikke HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar