fredag 2. mars 2012

Høring overføres direkte: Dette vil Stortinget ha svar på om sykehuskaoset

SE HØRINGEN DIREKTE VED Å KLIKKE HER


(VG Nett) Sykehuskaoset i Oslo har blitt kontrollsak i Stortinget. Dette er spørsmålene helseministeren og sykehusledelsen skal grilles med fredag.Å slå sammen sykehusene i Oslo til Nord-Europas største sykehus skulle gjøre driften billigere og helsetilbudet bedre for pasientene.

Så langt har turbulens, protester og en strøm av klager til helseombudet preget sammenslåingen.

I dag vil Stortingets kontrollkomite ha svar på hva som egentlig skjer, og om helseministeren har oversikt over situasjonen.

- Hånden på rattet?

- Det synes å være kultur for å skyve ansvaret nedover i systemet. Jeg vil vite om statsråden har hånden på rattet, sier Geir Bekkevold, KrFs medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen til VG Nett.

Han vil også vite hvorfor man har «kastet bort» mangefoldige millioner kroner på IKT-systemer som ikke holder mål.

- IKT prosjektet har ført til at vi har fire sykehus som ikke kommuniserer med hverandre. Hvordan har det skjedd? undrer Bekkevold.

Fredag morgen fortalte Hege Gjessing, leder for Legeforeningen at det sammenslåtte Oslo universitetssykehus bruker 40 årsverk på å frakte bilder mellom de ulike sykehusene i OUS fordi IT-systemene ikke snakker sammen.

Forbundsleder, Merete Norheim Morken i Sykepleierforbundet fortalte om pasienter som faktisk forsvinner fra systemet fordi IT-systemene ikke snakker sammed i det nye, store sammenslåtte sykehuset.

Er det sant?

Martin Kolberg (Ap) trodde nesten ikke sine egne øyne da han så TV2s reportasje torsdag, som avdekket triksing med pasientlistene for å spare penger ved Oslo Universitetssykehus (OUS).

Ifølge kanalen har ledelsen ved OUS bedt leger sette medisinske hensyn til side og prioritere pasienter som har rett til behandling, for å unngå regningen ved at rettighetspasientene opereres ved et annet sykehus.

Kolberg vil ha svar på om dette virkelig skjer.

- Er det legene sier i reportasjen sant? Dersom det er sant, må komiteen trekke en konklusjon, sier han til VG Nett.

- Hva kan en slik konklusjon være?

- Det er for tidlig å si nå. Men det er uhørt at pasienter forskjellsbehandles, sier han.

- Er det ulovlig?

Høyres Per-Kristian Foss vil høre helseministeren si klart og tydelig at triksing med pasientlister er ulovlig.

- Jeg vil også vite at hun har stoppet dette med øyeblikkelig virkning, sier han.

Foss mener sammenslåingen av OUS har gått skeis.

- Pasientsikkerheten er ikke tilfredsstillende, køene ikke gått ned og det har utviklet seg en triksekultur. Jeg vil vite hvorfor omstillingen har fått gått skeis, hva som sviktet i forberedelsene og hva statsråden har gjort for å følge opp Stortingets forutsetning under fusjonsprosessen, sier han.

Pasientombud i Akershus, Fredrik Thorne advarte Statens helsetilsyn allerede ifjor om at OUS begår tillitsbrudd overfor pasientene ved at de ikke blir operert innen de lovfestede tidsfristene.

- Jeg liker ikke å bruke ordet skandale, men er det som kanalen har avdekket nå korrekt, så er det helt klart: Dette er en skandale. Konsekvensene er at pasienter kan dø, sier Thorne.


- Jeg liker ikke å bruke ordet skandale, men er det som kanalen har avdekket nå korrekt, så er det helt klart: Dette er en skandale. Konsekvensene er at pasienter kan dø, sier Thorne.

- Orker ikke å ta opp kampen

Dersom du ikke får behandling innen en gitt frist, har du krav på å få dette et annet sted. Pasientombudet sier at mange pasienter i helsekøen ikke orker å ta opp kampen ved å klage.

- Vi ser at veldig mange av dem som henvender seg til oss, har vært de pårørende. Pasientene selv er såpass syke og utslitte at de ikke orker å ta opp den kampen, sier Thorne.

Pasientene må selv kreve sin rett overfor sykehuset for at behandlingen skal gjøres et annet sted. De som krever sin rett, kan koste sykehuset penger, og derfor skal ledelsen i OUS ha instruert legene ved flere anledninger om at disse pasientene skal prioriteres foran andre pasienter som egentlig har samme rettigheter.

- Grunn til bekymring

Helse- og sosialombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen, sier TV2s reportasjegir grunn til bekymring.

- Praksisen som beskrives er ulovlig. Helse- og sosialombudet har fått mange tilbakemeldinger som viser at sykehuset har en vei å gå når det gjelder å organisere sine tjenester bedre, sier hun til VG Nett.

Om det dårlige tjenestetilbudet skyldes for lite penger eller dårlig organisering vil Kristensen ikke si noe om ennå.

Jussprofessor, lege og ekspert på helserett, Aslak Syse, mener ventelistepraksisen ved OUS er ulovlig.

Ifølge NTB sier ledelsen ved OUS at de ikke kjenner til instrukser om spesielle prioriteringer av pasienter for å spare penger.


(VG Nett/NTB)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar