torsdag 22. mars 2012

Krever ambulansehelikopter til Harstad

AMBULANSEHELIKOPTER

I vår region bor det like mange mennesker som rundt Bodø og Tromsø. Likevel fikk ikke Hålogaland-regionen et traumesykehus. Derfor krever vi nå et ambulansehelikopter stasjonert her.

Vår region har pr i dag en dårligere beredskap enn sammenlignbare regioner. I dag er det en flytid mer enn 20 min før et ambulansehelikopter kan komme. Både værforhold og andre hindringer, tilsier at uten traumeavdeling, bør vi ha et helikopter plassert ved Harstad sykehus.

Behov for helikopter tilknytta vårt lokalsykehus vil bare øke ved den sykehuspolitikken helseforetakene fører. Med økt sentralisering medfører det behov for flere og lengre transporter av alvorlig skadde og syke pasienter. Denne sentraliseringa må kompenseres med økt ambulansetjeneste både på veg, på sjø og i luft.


(Vedtatt på årsmøte 19. mars 2012)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar