onsdag 19. september 2012

1500 må slutte ved Oslo-sykehus hvis budsjettet skal holdes

SE TILFØYELSE NEDERST I SAKEN MED OPPFORDRING TIL Å MØTE OPP PÅ STYREMØTET TORSDAG!


NRK ØSTLANDSSENDINGEN 19. SEPTEMBER 2012
Oslo Universitetssykehus må fjerne 1500 årsverk de neste tre årene hvis budsjettet skal holdes, mener sykehusledelsen.


– Vi vil få økte ventetider. Og hvis dette kuttet realiseres så vil vi også måtte legge ned sengeposter og avdelinger. Og vi vil neppe kunne gjennomføre de oppgaver vi er satt til av samfunnet, sier Aasmund Bredeli foretakstillitsvalgt for overlegene ved Oslo Universitetssykehus.

Store underskudd

Tilstandsrapporten fra sykehusledelsen er dyster lesing.
"Underskuddene er store og foretaket har pådratt seg stor kortsiktig gjeld. Samtidig øker gjennomsnittsalder for bygninger og utstyr og IKT-systemene er i stor grad knyttet til tidligere foretak..."
Ledelsen mener kraftig kutt i bemanningen er noe av løsningen for perioden fra 2013 til 2016.
Oslo Universitetssykehus har i dag omkring 17.000 årsverk. Omkring 1500 må bort for å holde budsjettet.

Mindre effektive

Også ledelsen ser at det blir krevene å gjennomføre innsparingen. I innstillingen til styret står det blant annet:
"Driftseffektiviteten ved Oslo universitetssykehus sank etter reduksjon i opptaksområder ved overføringen til Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF, noe som tilsier at foretaket har et vesentlig potensiale for effektivisering av driften.
Årlige krav til effektivitetsforbedringer utover 2 pst har imidlertid erfaringsmessig vært vanskelige å realisere innenfor helseforetakene. Kravet til effektivisering hvert enkelt år fra 2013 til 2015 er derfor meget krevende å gjennomføre."
Sykehusledelsen ønsker ikke å kommentere saken før styremøtet.

Trenger mer penger

Bredeli mener derimot løsningen er at Helse Sør-Øst gir mer penger til sykehuset.
Åsmund Bredeli (NRK)
– Helse Sør-Øst må gi mer penger til Oslo Universitetssykehus for å unngå kutt, sier Aasmund Bredeli foretakstillitsvalgt for overlegene ved Oslo Universitetssykehus.
NRK
– Det er nå godt dokumentert at vi er underfinansiert, både når det gjelder omstillingsprosjektet, når det gjelder bygninger, IKT og drift. Da er det eiers ansvar å gjøre ansvarlige politikere oppmerksom på det, sier han.

– Skaper uro

Tre bydeler i Oslo sogner til Ahus hvor det har vært store problemer med kapasiteten. Byrådsleder Stian Berger Røsland sier at sammenslåingen av sykehusene i Oslo og innsparingene i etterkant skaper uro blant folk.
– Mange er urolige for om tilbudet er godt nok, om vi kan forvente å få det helsetilbudet vi trenger. Og dette bidrar jo ytterligere til å skape usikkerhet som er det siste vi trenger, sier Røsland.
Styret ved Oslo Universitetssykehus behandler spørsmålet om framtidige kutt torsdag.


Les saken og kommentarene på NRK Østlandssendingens sider ved å klikke her


VÅR TILFØYELSE:
I forbindelse med denne saken oppfordrer sykehusaksjonister i Oslo til at folk møter opp utenfor Forskningsbygget på Radiumhospitalet torsdag 20. september kl. 09.40. 
Styremøtet er åpent for alle!

Klikk her for å se sakspapirene til styremøtet 20.9.2012


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar