torsdag 20. september 2012

Mektige helsetopper refser sykehusansatte
TV2–NYHETENE 20. SEPTEMBER 2012:To av landet mektigste helsetopper går hardt ut mot de ansatte i Oslo Universitetssykehus (OUS) og sier de ikke er "sultne" nok. De ansatte er rystet.


Per Anders Oksum er styreleder i Helse Sør-Øst mens Bente Mikkelsen er administrerende direktør. Helseforetaket styrer halve helsenorge og det gjør helseforetaket til det største i landet.
Torsdag kom de to til Oslo universitetssykehus (OUS) med beskjed om at resultatene etter gigantfusjonen ikke kommer fort nok, og sier at de ansatte ikke er «sultne nok».
– Det kan tyde på, og jeg tror det er slik i mange organisasjoner, at man på en måte vende seg til et visst nivå; at dette er vi fornøyd med, også er man ikke villige nok. Det har noe med organisasjonskulturen å gjøre, sier Oksum til TV 2.
Ansatte er rystet
De ansatte er rystet og svarer med at sykehusets økonomi er en katastrofe.
– Jeg synes det er helt rystende å høre noe slikt. Her har altså 20.000 ansatte stått på i fire år for å bidra så godt de kan for å få dette til, sier ansattesrepresentant i styret ved Oslo universitetssykehus, Aasmund Bredeli til TV 2.
Norges største sykehus er i dyp krise og ligger an til et underskudd på i underkant av 600 millioner kroner i år.
Neste år er kravet et nullresultat. 1500 årsverk må trolig bort, og de ansatte beskriver den økonomiske situasjonen slik:
– Det er en katastrofe i seg selv. Per dags dato har vi holdt dette prosjektet kunstig i live med circa 3,5 milliarder kroner i kreditt. Hele prosjektet er dårlig planlagt og det er underfinansiert, sier Bredeli.
Krever at helsetoppene tar ansvar
Administrerende direktør Bente Mikkelsen sier hun selv opplever et konstruktivt samarbeid med de ansatte.
– Opplever du at du har tillit blant de ansatte ved OUS?
– Det må du nesten spørre dem om, svarer Bente Mikkelsen.
– Men hvordan opplever du det?
– Jeg opplever en veldig både respektfull og konstruktiv dialog når jeg treffer de på min vei, sier Mikkelsen til TV 2.
– Prestisjeprosjekt for enkeltpersoner
Men de ansatte mener ledelsen ikke gjør nok og krever at de mektige helsetoppene - med Bente Mikkelsen i spissen - tar ansvar og bidrar til å løse problemene.
– Mitt inntrykk er at det ikke er noen ved Oslo universitetssykehus som gjenkjenner Bente Mikkelsens beskrivelse av situasjonen. Det blir glansbilder. Dette har blitt et maktpolitisk prestisjeprosjekt både for enkeltpersoner og politiske parti. Vi får jo håpe at noen på et tidspunkt tar et overordnet ansvar og ser på hele denne saken på nytt, sier ansattesrepresentant i styret ved Oslo universitetssykehus, Aasmund Bredeli til TV 2.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar