mandag 17. september 2012

Oslo-sykehusene må kutte 700 millioner i 2013


TV2-NYHETENE 15. SEPTEMBER 2012   Neste år må Oslo universitetssykehus kutte kostnadene med ytterligere 700 millioner kroner, opplyser administrerende direktør Bjørn Erikstein.


Oslo universitetssykehus (OUS) har i år måttet foreta store innsparinger. Nå varsler Erikstein at aktiviteten fortsatt ikke har nådd det ønskede nivået, melder NRK.
Jobber med sparing
– Basert på den informasjonen som foreligger, kan det tyde på at foretaket må redusere kostnadene med over 700 millioner kroner, skriver Erikstein i en orientering før styremøtet kommende torsdag.
Erikstein opplyser at sykehuset arbeider på flere områder for å spare penger. Noen klinikker som i dag er spredt på flere sykehus, kan få en mer effektiv drift ved å samle aktiviteten, mener han. OUS kan dessuten spare penger ved at flere typer behandling blir endret fra døgnbehandling som krever overnatting, til dagbehandling, og samhandling mellom kommuner og private aktører kan også redusere aktiviteten ved OUS, mener han.
Frykter kuttene
Norsk Sykepleierforbund frykter at nye kutt kan ramme både pasienter og ansatte.
– Jeg er veldig bekymret for den økonomiske situasjonen. Personalkostnadene er den største utgiftsposten vår. Skal man spare så mye som det er lagt opp til, må man fjerne over 800 ansatte. Det vil blant annet føre til lengre ventelister, sier hun. (©NTB)
Les saken på TV2-nyhetene ved å klikke her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar