onsdag 20. mars 2013

Bred allianse i "Helsetjenesteaksjonen"

FRA HELSETJENESTEAKSJONEN.NO: 

Helsearbeidere, pasienter og pårørende finner seg ikke lenger i administrativ overstyring fra et viltvoksende byråkrati.


Helsetjenesteaksjonen arbeider for å sette pasientene i sentrum, ved at:- Helsefagenes tradisjonelle verdigrunnlag gjenreises som basis for organiseringen av helsetjenestene.- Politikerne tar ansvar for å definere rammebetingelser for helsetjenesten- Lagene av byråkrati mellom politikerne og helsearbeiderne slankes radikalt.


Helsetjenesteaksjonen er partipolitisk nøytral og uavhengig. Den koordineres av leger, sykepleiere, andre helsearbeidere og engasjerte borgere.

Helsetjenesteaksjonens krav:
• Avskaff sykehusstyrene
• Avskaff «tverrgående» avdelinger på tvers av medisinske fag og/eller geografiske lokalisasjoner, hvis ikke dette er forankret i fagmiljøene
• Avskaff de regionale helseforetakene
• Slutt å bruke innsatsstyrt finansiering for fordeling internt i sykehusene
• Forby fakturering innen den offentlige helsetjenesten
• Slank Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet
• Slank sykehusenes eget byråkrati
• Skill klart mellom utgifter til investeringer i nybygg, oppussing og utstyr på den ene siden, og utgifter til pasientbehandling på den andre
• Hindre ytterligere sentralt drevne unyttige skrivebordsreformer
• Gjenreis tilliten mellom arbeidere og ledere på alle nivåer i helsetjenesten


LES MER OM AKSJONEN OG HVEM SOM STÅR BAK DEN HER:
http://helsetjenesteaksjonen.no/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar