tirsdag 5. mars 2013

Narvik: Folkemøte om sykehus og samhandlingsreform 7. mars kl. 18


Folkemøte om sykehus og samhandlingsreform i Narvik

Universitetssykehuset Nord-Norge og Narvik kommune skal arrangere et folkemøte i bystyresalen i Narvik torsdag 7. mars kl. 18.00. Informasjon om det pågående renoveringsarbeid ved UNN Narvik og erfaringer med samhandlingsreformen etter vel ett år, er blant temaene i møtet.
Tidspunkt fra:07.03.2013 18:00
til:07.03.2013 19:30
Sted:Bystyresalen i Narvik
Møteleder : Tore Nysæter
Det vil bli gitt informasjon om oppgraderingen av operasjonsstuene i Narvik som medfører at 4 av 5 operasjonsstuer samt fødeavdelingen må stenge i juni, juli og august. UNN er godt i gang med planleggingen av dette og vil gi informasjon om hvordan dette er tenkt gjennomført.
Program:
Kl 18.00 Velkommen til folkemøte Kort om bakgrunnen for møtet og hvorfor kommunen og sykehuset arrangerer dette sammen.
Kl 1810 UNN Narvik nå og i fremtiden v/konst. adm. direktør Marit Lind 
• Renovering av dagens sykehusbygg – status
• Renovering av operasjonsstuer sommeren 2013
• 3 måneders stenging av fødeavdelingen sommeren 2013
• Nytt sykehus i Narvik – status
• Nyrekruttering av fagfolk
• Samhandling mellom Narvik kommune og UNN
Kl 18.40 Hva har Narvik Kommune gjort for å møte samhandlingsreformen v/kommunalsjef Wenche Folberg
Kl 19.10 Spørsmål fra salen
Kl 19.30 Avslutning


(Hentet fra Origo, http://fremoverpuls.no/-/bulletin/show/787601_folkemoete-om-sykehus-og-samhandlingsreform-i-narvik?ref=checkpoint)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar