fredag 15. mars 2013

Legeopprop mot Støre - mener helsevesenet forfaller


NRK NYHETER 14. MARS 2013 - LES SAKEN PÅ NRK NYHETER VED Å KLIKKE HER


Legeopprop mot Støre - mener helsevesenet forfaller

Jonas Gahr Støre (Foto: Holm, Morten/NTB scanpix)
MASSIV MOTSTAND: I en kronikk kalt «Ta faget tilbake!» oppfordrer ti leger kolleger over hele landet til å vise sin motstand mot regjeringas sykehuspolitikk.
Foto: Holm, Morten/NTB scanpix
Ti profilerte leger fra hele landet hevder det norske helsevesenet er i ferd med å forfalle. Skylda legger de på Jonas Gahr Støre og regjeringas helsepolitikk.
Det kraftige legeoppropet kommer i form av en artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening.
Legene er ikke nådige i sin beskrivelse av hva som er galt i helse-Norge anno 2013:
 • Kvaliteten på tjenestene er blitt dårligere.
 • Byråkratiseringen spiser opp ressursene.
 • Politikerne «invaderer» legenes praksisfelt.
 • Presset fører til «moralsk forfall».
Torgeir Bruun Wyller
TALSPERSON: – Jeg har følt et ansvar for å være talerør for de mange som er fortvilte, sier initiativtaker Torgeir Bruun Wyller.
– Det er nå en tillitskrise i helsevesenet mellom helsepersonell på den ene siden og politikere og byråkrater på den andre, sier kronikkforfatter og overlege Torgeir Bruun Wyller.
– Den har oppstått fordi ledelsen ikke viser oss tillit, de skal detaljstyre oss på alle nivåer.
Ifølge Wyller og de andre ni legene bak artikkelen kan mange av problemene tilskrives regjeringas forkjærlighet for såkalt «New public management» – som går ut på at markedsorientert tenkning må til for å effektivisere offentlig sektor.

Hevder sykehus «leker butikk»

De mener dagens prinsipp om «innsatsstyrt finansiering» (ISF) av sykehusene illustrerer hva som er galt med denne styringsformen. Ordningen går ut på at sykehusene får betalt per operasjon eller annen type behandling. Ifølge regjeringa får sykehusene rundt 40 prosent av inntektene sine på denne måten.
«Kliniske tjenester blir dårligere fordi man prioriterer «lønnsomme» pasienter foran «ulønnsomme».»
LegekronikkTidsskriftet
Legene mener dagens system fører til at sykehusene tvinges til «å leke butikk» i stedet for å konsentrere seg om å behandle pasienter.
– Internfakturering er et spill mellom ulike avdelinger for å suge til seg mest mulig av potten. Det går utover pasientene fordi det brukes mye tid på papirarbeid, sier Arnulf Heimdal, som jobber som fastlege i Oslo.

Avviser at de sutrer

Jan Størmer (NRK)
TIDSTYV: Jan Størmer hevder sykehusene er preget av et skjemavelde som stjeler verdifull tid.
NRK
Legene er også skeptiske til det de opplever som en unødvendig byråkratisering og kontrollering av helsevesenet.
– Målstyringen gjør at jeg ikke får brukt min kunnskap på en tilstrekkelig måte, og det går utover tiden med pasientene, sier medforfatter og overlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Jan Størmer.
– Noen vil kanskje oppfatte dette som sutring fra legene, hva sier du til det?
– Vi føler ikke at vi sutrer, men komme med konstruktiv kritikk, sier han til NRK.

– Moralsk forfall

Legene beskriver en hverdag der systemet tvinger dem til å ta umenneskelige valg mellom regler og pasientene.
«Dehumaniseringen av helsesektoren kan skje ved at helsefagenes tradisjonelle verdigrunnlag fortrenges av teknisk-økonomisk språk, tenkning og handling.»
LegekronikkTidsskriftet
De mener det er forkastelig av politikere å henvise til statistikk og gjennomsnitt for å bortforklare «tragiske enkeltsaker utløst av omorganisering og systemsvikt».
– Vi svartmaler ikke, vi forteller hvordan det er. Man har rigget seg til med et system hvor mange lag med ledere er trenet opp til å ikke slippe gjennom bekymringsmeldinger, hevder Torgeir Bruun Wyller.

Medisin: Mer makt til legene

For å rette opp i det de mener er alvorlige feil, krever artikkelforfatterne en rekke radikale endringer. Kort sagt vil de ta store deler av makta fra byråkratene og politikerne og gi den til legene og helsearbeiderne.
Legene vil blant annet fjerne helseforetakene, få en tilstedeværende ledelse på alle lokalsykehus, erstatte byråkrater med fagfolk i styrene, fjerne ISF og forby internfakturering i helsetjenesten.
Tilliten til dem som bestemmer over sykehusene er sjokkerende lav.
– Sykehusstyrene består stort sett av folk som ikke har helsefaglig bakgrunn, det er inkompetansen som styrer samfunnets mest kompliserte bedrift. Vi har ikke tilllit til et styre som ikke vet hva vi styrer med, sier overlege ved Sørlandet sykehus i Arendal, Egil Hagen.
Se hele intervjuet der helseminister Jonas Gahr Støre svarer på legekritikken i NRK Dagsrevyen.

Helseministeren: – Tar kritikken på alvor

Helseminister Jonas Gahr Støre sier kritikken som legene fremmer er alvorlig, og at «han lytter til de gode poengene».
– Jeg synes det er fint og greit at de tar opp dette, og jeg tar det på alvor. Vi må ha mindre byråkrati, lytte mer til de som har den faglige kompetansen, og ha mindre rapportering, men jeg er ikke enig i alt de hevder, sier Støre til NRK.
Han kaller påstanden om at pasienten ikke er i fokus for «overdrevet», og sier bildet er mer nyansert og komplisert.
Helseministeren er også uenig i at legene og helsepersonell alene skal styre sykehusene, selv om deres «faglige kompetanse bør være tungt førende».
– Jeg har ingen prestisje knyttet til foretaksmodellen, men jeg tror legene må leve med at politikerne også skal ha sin del av ordet, for vi bruker store ressurser på helsevesenet, og det er vårt demokratiske ansvar, forklarer Støre.

Legene vurderer aksjoner

Artikkelforfatterne har ingen tro på at deres råd kommer til å bli fulgt med det første. Derfor ber de leger over hele landet stå sammen og vise til motstand mot systemet.
Alle leger som er enige med det som står i artikkelen oppfordres til å engasjere seg i organisasjonen «Vern våre sykehus», der Torgeir Bruun Wyller er redaktør for e-postlisten.
«Listen brukes til deling av informasjon, diskusjon og planlegging av nødvendige tiltak for å gjenreise helsetjenesten i pakt med de idealene vi bekjenner oss til,» står det i artikkelen.
Ifølge Torgeir Bruun Wyller kan det bli aktuelt med aksjoner.
– Det blir ikke aksjoner som går utover pasientene, men vi skal definitivt jobbe for at den store tillitskrisen i helsevesenet kommer fram i offentligheten, sier han.

HER ER LEGENE BAK ARTIKKELEN

 • Vegard Bruun Wyller: postdoktorstipendiat, Kvinne- og barneklinikken, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.
 • Sven Erik Gisvold: spesialist i anestesiologi, overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim.
 • Egil Hagen: spesialist i indremedisin og nyresykdommer, overlege ved Sørlandet sykehus i Arendal.
 • Rune Heggedal: spesialist i anestesiologi, avdelingsoverlege ved sjukehuset i Volda.
 • Arnulf Heimdal: spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Kjelsås legesenter, Oslo.
 • Kjetil Karlsen: fastlege ved Sørbyen legesenter i Tromsø.
 • Jannicke Mellin-Olsen: spesialist i anestesiologi og overlege ved Bærum sykehus.
 • Jan Størmer: spesialist i radiologi og overlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.
 • Ivar Thomsen: spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Forus legesenter, Stavanger.
 • Torgeir Bruun Wyller: spesialist i indremedisin og geriatri, overlege ved Oslo universitetssykehus.

Innenriks

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar