fredag 3. april 2009

Kommentarer til oppdragsdokument for UNN

LESERBREV I OFOTENS TIDENE: OPPDRAGSDOKUMENTER TIL HELSEFORETAKENE

I oppdragsdokumentet fra Helse-og Omsorgsdepartementet (HOD) til Helse–Nord regionforetak er det en del tilrådinger som jeg ikke finner igjen i Helse Nords oppdragsdokument til UNN:

Side 13-14- 15 i oppdragsdokumentet fra HOD for 2009
3.3.3. LOKALSYKEHUSENES AKUTTFUNKSJONER
”de regionale helseforetakene bes å vurdere tilpasning av lokalsykehusenes akuttfunksjoner i tråd med følgende veiledende standard:
Felles akuttmottak: modell der kommunal legevakt, skadestue, sykehusets akuttmottak og gjerne ambulansestasjonen er lokalisert…”
UNN NARVIK HAR ALLEREDE ET GODT INNARBEIDET FELLES AKUTTMOTTAK (FAM). HVA MED DET?

3.3.4. AVTALESPESIALISTER
”Avtalespesialistene er en viktig brikke i spesialisthelsetjenesten.
Departementet arbeider med å legge til rette for å videreføre og bygge ut ordningen.
Det skal arbeides videre med en modell der forhandlingsansvaret for takstsystemet til avtalespesialistene flyttes fra staten til de regionale helseforetakene. Det innebærer at staten overfører midler til de regionale helseforetakene, tilsvarende aktiviteten som utføres av avtalespesialistene”…..
SAMTLIGE AVTALSPESIALISTER ER OPPSAGT OG UTE AV UNN NARVIK. HVA MED DEM?

3.3.5 FØDSELSOMSORG
””…det er et mål å sikre drift av fødeinstitusjoner hele året. Sommer- og feriestenging av fødeinstitusjoner skal ikke skje pga økonomiske årsaker alene….”

Her har det ikke kommet annen beskjed, så da forutsetter vi at fødeavdelingen er åpen hele sommeren ved UNN Narvik.
Følger HOD med på hva som skjer med deres oppdragsdokument?


Dagny Pettersen, Aksjonskomiteen for Narvik sykehus
2. april 2009

• Les saken i Ofotens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

1 kommentar: