torsdag 30. april 2009

Slapp bomben: Lokalsykehus skal bli "helsehus"


HAUGESUNDS AVIS Johannes Kolnes åpner for at lokalsykehus, som Stord sjukehus, kan bli til helsehus. Dermed kaster han en brannfakkel inn i arbeidet med samhandlingsreformen.

Høgskolen Stord/Haugesund inviterte i går lærere ved avdeling for helsefag, kommuner og Helse Fonna til møte om samhandlingsreformen. Seansen åpnet med et innlegg av Johannes Kolnes.

Den tidligere Helse Fonna- direktøren er plukket av helseminister Bjarne Håkon Hanssen til prosjektgruppen som arbeider med den nye reformen.

Kolnes holdt et 45 minutters foredrag. Selv om det i programmet var annonsert som "Samhandlingsreformen i Helse Fonna-regionen" var foredraget i hovedsak standardisert. Brannfakkelen kom overfor Haugesunds Avis – i pausen.

Tjent med å bli helsehus
På spørsmål fra Haugesunds Avis om hvordan organiseringen i Sunnhordland kan bli etter reformen, pekte Kolnes på at han mener at det er naturlig at Stord, Fitjar og Bømlo går sammen.

På spørsmål om at en mulighet kan være at Stord sjukehus kan bli et nytt helsehus, svarer Kolnes at det kan være en mulighet.

Han mener at det i realiteten vil være en styrking av lokalsykehuset. Dette begrunner han med problemene mindre sykehus har med å rekruttere spesialister. Et "helsehus" skal i motsetning til sykehus bemannes av allmennleger og generalister.

Trekke uttalelser
Johannes Kolnes påpeker at problemstillingene rundt det å gjøre om lokalsykehus til helsehus, ikke har vært tema i samhandlingsreformen i det hele tatt. Han mener dette naturlig hører hjemme i det etterfølgende prosjektet.

Etter intervjusituasjonen med Haugesunds Avis ville Johannes Kolnes trekke uttalelsene tilbake, og ønsker ikke å bli sitert.

Tanken om helsehus som en mellomstasjon mellom sykehuset og hjemmet er sentral i samhandlingsreformen. Søbstad helsehus utenfor Trondheim blir trukket fram som et forbilde. Det tidligere sykehjemmet har nå bare korttidsplasser, og den gjennomsnittlige liggetiden er 18 dager.

• Les hele saken i Haugesunds avis ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar