torsdag 23. april 2009

Leserinnlegg: Ap må ta diskusjonen

LESERINNLEGG I KLASSEKAMPEN 18. APRIL

Det er skuffende og overraskende om Aps landsmøte ikke vil diskutere grunnleggende sider ved helseforetaksreformen (Klassekampens oppslag 8. april). Jeg møter mange, både i fagbevegelsen og i Ap, som er svært misfornøyd med tingenes tilstand i sykehussektoren. Dette vil ikke gå over og blir ikke løst med samhandlingsreformen!

Det er bekymringsfullt om Ap sentralt legger lokk på den ideologiske diskusjonen om organiseringen av sykehusene og den markedslignende økonomistyringsmodellen. Ledelsen i Ap burde tvertimot ta ansvar for å belyse og problematisere modellen! Det gir grunn til mistanke når de ikke vil se på reformen igjen. Den evalueringen som er gjort, er ufullstendig, intetsigende og har ikke tatt for seg de prinsipielle sidene ved styringssystemet.

Ute i distriktene og lokallagene er det stor interesse for dette, og her i Indre Sogn skal vi også ha debattmøte om temaet i slutten av måneden. Når lokale helseforetak må kutte i basistjenester, er det opprørende å vite at det regionale helseforetaket vårt ikke ville gått med underskudd om en hadde ført regnskap etter forvaltningsmodellen (kommunale regnskapsprinsipp). Det ser ut til at regnskapssystemet fremtvinger kutt som egentlig ikke er nødvendige, samtidig som bevilgningene til sykehusene er nesten doblet etter reformen. Slik kan vi ikke ha det! Vi må snu, slik Skottland har gjort.

Vi trenger alle mer kunnskap om hva New Public Management, markedslignende modeller for økonomistyring og de negative
konsekvensene som følger med denne måten å organisere velferdstjenestene på. Det verste er at en del, også høyt oppe i Ap,
tydeligvis oppfatter det som et ikke-tema, de forstår ikke at det er her og at det er alvorlig. Vil de ikke forstå?

Det er forunderlig å lese at sentralstyret hevder at "det folkevalgte innslaget ble styrket fra 2006". Sentralstyret i Ap må da vite at politikerne som sitter i helseforetaksstyrene er ikke demokratisk valgt inn og ikke representerer noen andre enn seg selv! Eventuelle politiske hatter legger styremedlemmene fra seg på dørterskelen til møterommet, og de er pålagt å være lojale til eier. De er ikke folkevalgte når de sitter i styret!

Bente Øien Hauge
koordinator,
Folkebevegelsen for lokalsykehusene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar