søndag 5. april 2009

Mosjøen: Åpent dialogmøte om lokalsykehus 15. april

Prosjektgruppa i Lokalsykehusstrategien inviterer til åpent dialogmøte 15. april kl. 17-19 på Fru Haugans Hotell i Mosjøen.

Helse Nord er i gang med å utarbeide en lokalsykehusstrategi. Hvordan bør lokalsykehusene utvikle seg? Hvilke behandlingstilbud bør gis? Dette er bare to av flere spørsmål i arbeidet med lokalsykehusstrategien. Målet med strategien er å gi retning for framtidig utvikling.

Prosjektgruppa for lokalsykehusstrategien ønsker å møte politikere, brukere, primærhelsetjenesten og folk flest for å få innspill til strategien. Det inviteres herved til:

Åpent dialogmøte
15. april 2009
kl. 17-19
på Fru Haugans Hotell i Mosjøen

På møtet blir det holdt en kort innledning med informasjon om arbeidet med Lokalsykehusstrategien. Deretter blir det åpnet for innspill og dialog.

Vi ber om at de som ønsker å delta på møtet melder seg på til Anne May Knudsen i Helse Nord RHF, tlf. 975 92 815 eller e-post: amk@helse-nord.no innen 14. april kl. 20. Dette for at vi kan tilrettelegge møtelokalene.

• Klikk her eller på overskriften for å lese saken på Helse Finnmarks sider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar