torsdag 6. desember 2012

Helseforetaksmodellen: Helgas magefølelse


INNLEGG AV IVAR CHRISTENSEN I DAGSAVISEN NYE MENINGER, 5.12.2012

Dette er en historisk dag. Dette var den dagen da Erna ble statsminister i Norge.

Helga Pedersen står i Klassekampen i dag og lovpriser den mislykkede helseforetaksmodellen.

Helga, Helga. Hvem tror du at du lurer? Så nå skal vi plutselig lytte til fagfolk? Kan jo begynne med legeforeningen, da kanskje? Eller sykepleierforbundet? Eller er det kun legelakeiene som er blitt helseforetaksdirektører du vil høre på? Sånne som den skandaleombruste Bente Mikkelsen? Vil du ikke du høre på Siri Hatlen, da – Helga? Hun sa jo – etter at hun sluttet i protest - at sykehusfusjonen i Oslo var lite gjennomtenkt, underfinansiert og at det var uheldig å legge ned Aker. Eller vil du høre på de fagfolkene som måtte gå pga. triksing med ventelister og DRG-koding? Men som fikk høyt lønnede stillinger andre steder i helseforetaket som takk for å trekke seg?

Helga, du kan jo spørre legenes tillitsvalgte i Oslo hvor vellykket de synes dette sykehushavariet er. Helga, det er ikke lurt å la seg avbilde med jugekors, heller. Hvis du, Helga!, virkelig avgjør ny røntgen til Finnmarkssykehusene ved magefølelsen din, da sier det mer om deg enn om helseforetaksmodellens fortreffelighet. Jeg gremmes.

Alle unntatt deler av Ap vil fjerne modellen med regionale helseforetak. 10 av 19 fylkesledere i Ap var enige før siste landsmøte. Men det likte ikke ledelsen. Ledelsen likte heller ikke at 40.000 velgere i Groruddalen skrev under en protest mot nedleggelse av Aker sykehus. Heriblant 6 – seks - lokallag av Oslo Ap. DET likte de definitivt ikke. Men de lot Helse Sør-Øst ture frem.

13 ganger sto helseministeren i Stortinget og feilinformerte de folkevalgte pga. villedende informasjon fra Helse-Sør-Øst. Og Ap tapte valget i Oslo etterpå. Det hjelper ikke med stor velgerandel i enkelte kretser når valgdeltagelsen er lav i Groruddalen, på Veitvet var det vel 47 %. Skal vi nå måtte oppleve at Ap også taper stortingsvalget pga. denne krampaktige bedreviterholdningen som de færreste velgere er enige i.

Les Ivar Christensens innlegg, og kommentarene, i Dagsavisen Nye meninger ved å klikke her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar