mandag 17. desember 2012

OUS positiv til samlokalisering av sykehus


VG NETT 17.12.12 (© NTB)

Styret for Oslo universitetssykehus har vedtatt å starte utredning av en fremtidig samlokalisering av alle de store enhetene i dagens sykehus.

Det betyr at Rikshospitalet, Ullevål, Aker, Radiumhospitalet, Dikemark, Gaustad og epilepsisenteret i Sandvika kan bli samlet, enten i området Gaustad-Blindern eller på Ullevål sykehus.

Samlokalisering skal styrke de medisinske fagmiljøene, gi mer effektiv drift, og styrke pasientbehandling, forskning, utdanning og innovasjon i sykehuset, heter det i styrets vedtak.

- Dette er ikke bare oppstarten for nok et sykehusprosjekt. Nå løfter vi blikket og snakker om samfunnsutvikling. Store aktører som blant annet Universitetet i Oslo og Oslo kommune må være tungt inne i dette arbeidet. Sammen skal vi gi befolkningen et bedre og mer fremtidsrettet helsetilbud, sier Bjørn Erikstein, direktør for Oslo universitetssykehus.

Det skal nå opprettes en prosjektgruppe for det som kalles Campus Oslo 2025. Prosjektgruppen vil bruke et års tid på å identifisere og utrede flere alternative løsninger for samlokalisering av sykehuset. Prosjektgruppen vil så levere en innstilling til styret hvor de anbefaler at man jobber videre med de to - tre mest realistiske konseptene.

Styreleder Stener Kvinnsland presiserer overfor Dagens Medisin man nå skal inn i en idéfase, der man skal utrede ulike alternativer, inklusiv Gaustad-alternativet, det såkalte Campus Oslo.

- Dette alternativet skal diskuteres mot de andre alternativene, understreker han.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar