tirsdag 11. desember 2012

Klassekampen: Helsepolitikk kan avgjøre valgkampen


LEDER I KLASSEKAMPEN 11. DESEMBER 2012, AV REDAKTØR BJØRGULV BRAANEN. 

  • Helsepolitikken er et av spørsmålene som kan avgjøre valgkampen, og de rødgrønne er fullstendig avhengig av troverdighet på dette området. Derfor har Ap satt regjeringens antatt sterkeste kort, Jonas Gahr Støre, på jobben som helse- minister. Men tillit i helsespørsmål handler om noe mer enn hvem som fronter den. I Dagbladet i går la tre helsearbeidere, Jannicke Mellin-Olsen, Kjetil Karlsen og Svein Erik Gisvold, fram hva de mener skal til for å videreutvikle et godt offentlig helsevesen, der nedbygging av byråkrati og endring av den rådende styringskulturen er viktigst.
  • Mange sykehusleger opplever ledere som sjelden er til stede og har stor avstand til det nivå hvor helsetjenesten leveres. Helsearbeiderne erfarer også at møysommelig oppbygde fagmiljøer splittes og forvitrer. Forsøk på å samle fagmiljøer gjennom toppstyrte prosesser resulterer i forvirring, konflikt og utmattelse. Fagfolkene får stadig mindre tid til pasientrettet arbeid, ved at tid bindes opp i tidsrøvende og til dels meningsløse papirøvelser. Forbedringstiltak bærer mer preg av å skulle forsyne overordnede instanser med riktige rapporter, enn at et pasientmøtene skal være trygge og omsorgsfulle.
  • De tre helsearbeiderne har tre anbefalinger det er verdt å lytte til: 1) Helsebyråkratiet må slankes og det må innføres ansettelsesstopp i den sentrale helseforvaltningen umiddelbart. Tyngden av rapporteringskrav fra sentralt hold må reduseres dramatisk. 2) Sykehusenes finansieringsform, såkalt innsatsstyrt finansiering må endres. 3) Hver enkelt sykehusavdeling må samles på ett geografisk område, og ha en tilstedeværende, faglig ansvarlig leder. Avdelinger med virksomhet spredd mellom det som egentlig er ulike sykehus fører kvalitetstap og unødvendige problemer over hele landet. De tre mener tida er inne for å hente ideer fra land som har reformert helsevesenet i en alternativ retning, som Skottland og New Zealand. Hvis Jonas Gahr Støre makter å snu den rådende styringsideologien, skriver helsearbeiderne profetisk, kan han bli statsmannen som berger et godt og velfungerende offentlig helsevesen i Norge. Vi venter i spenning.


Les lederen i Klassekampen på nett ved å klikke her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar