torsdag 6. desember 2012

Foretaksmodellen: Helseopprør i Ap

DAGSAVISEN 6.12.2012   


SLITER MED HELSA: Mens toppledelsen i Arbeiderpartiet hegner om den utskjelte foretaksmodellen, ulmer det på grasrota.

Flere fylkeslag foreslår nå å legge ned de regionale helseforetakene.

- Jeg tror det er større uenighet om dette på grasrota i partiet enn det kan virke som, sier fylkesleder Linda Verdal i Vest-Agder Ap til Dagsavisen.

Hun har lenge vært kritisk til foretaksmodellen og får støtte fra sine egne: Representantskapet i Vest-Agder Ap har vedtatt et forslag til landsmøtet om en fullstendig revurdering av organiseringen av spesialisthelsetjenesten. De fastslår at de regionale helseforetakene framstår som «byråkratiserende mellomledd» som har utspilt sin rolle.- Gikk altfor fort
- Det har blitt altfor langt fra topp til bunn i dette systemet. Det er vår bekymring. Vi ser det ved omstillingen i Oslo, som gikk altfor fort. Vi ønsker en sterkere politisk styring av spesialisthelsetjenesten, sier Verdal.

Hun satt i styret i gigantforetaket Helse Sør-Øst fra 2009 til 2011 og har sett regionen på nært hold. Verdal peker særlig på at dårlige IKT-systemer representerer en risiko for pasientsikkerheten og at det store byråkratiet koster mye penger. - Jeg mener det er nødvendig å ta denne debatten i partiet og vet at den går også i andre fylkeslag, sier hun.

Fylkesleder Bjørn Tore Ødegården i Buskerud Arbeiderparti støtter Verdal. Han sier at fylkeslaget hans står støtt på det de lenge har ment - at foretaksmodellen er utdatert og må byttes ut.

- Vi går til landsmøtet i mars med forslag om å legge ned de regionale helseforetakene slik de eksisterer i dag. Jeg er trygg på at landsmøtet vil gi partiledelsen et fornuftig oppdrag, sier Ødegården.Skuffet over ledelsen
- Mange fylker har drøftet dette og er utålmodige. Vi gikk med på et kompromiss på landsmøtet i 2011 om at modellen skulle evalueres. Vi er skuffet over oppfølgingen av det kompromisset, fastslår han.

I gårsdagens Klassekampen lovpriste Ap-nestleder Helga Pedersen foretaksmodellen som «en dundrende suksess». Også helsepolitisk talsmann Thomas Breen er en varm forsvarer av modellen.

- Jeg har merket meg at Helga Pedersen og Thomas Breen virker svært fornøyd med dagens situasjon, mens jeg mener det absolutt er behov for å se på fornyelse og forbedring, sier Bjørn Tore Ødegården.

I Telemark har man tidligere valgt å støtte foretaksmodellen, men tatt sterkt til orde for å splitte opp gigantforetaket Helse Sør-Øst, som i dag har ansvar for helsetjenestene til 2,7 millioner mennesker.

Fylkesleder og stortingsrepresentant Terje Lien Aasland sier dette fortsatt er løsningen de ønsker, men at fylkeslaget kanskje kan støtte et forslag om å kaste om på hele modellen om de ikke får støtte for sitt eget syn:

- Vi er i hvert fall ikke tilfreds slik det er i dag.

samfunn@dagsavisen.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar