lørdag 21. mars 2009

Blefjell: Lokalsykehusene sliter


VARDEN Drøye tre måneder før sykehusene på Notodden og Rjukan innlemmes i Sykehuset Telemark, sliter Blefjell sykehus på flere områder.

Selv om det var lyspunkter under gårsdagens styremøte i Blefjell, der også Kongsberg sykehus inngår i tillegg til Rjukan og Notodden, var møtet preget av opplysninger om økt sykefravær, mindre aktivitet, svikt i inntektene, samtidig som utgiftene er høyere en budsjettert.

Høye rentekostnader
Fjorårets regnskap viste et minus på 30,9 millioner kroner. Det er 23 millioner kroner dårligere enn styringsmålet. Et aldri så lite tankekors er det at sykehusforetaket hadde 15,3 millioner kroner i rentekostnader på kassakreditten. Sykefraværet er stadig stigende og var på 9,1 prosent i 2008. Ved utgangen av februar var fraværet steget til 9,9 prosent. Muskel- og skjelettlidelser utgjør 37 prosent, mens 20 prosent av fraværet er begrunnet i psykiske lidelser. Sjansene for å bli syk når du jobber i helsevesenet er store.

• Klikk her eller på overskriften for å lese hele saken i Varden

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar