lørdag 14. mars 2009

Få deltakere på komitéhøringen om fødselsomsorg i Stortinget 18. mars


Det er åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité onsdag 18. mars 2009, men dessverre få deltakere og ingen brukerorganisasjoner. Jeg oppfordrer derfor alle som er engasjert i denne saken om å sende inn kommentarer til komiteen så fort som mulig!

Dette står på Stortingets sider:

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg (St.meld. nr. 12 (2008-2009)).


Onsdag 18. mars
11.30 - 11.45 Den norske legeforening:
President Torunn Janbu
Leder i Allmennlegeforenignen Jan Emil Kristoffersen
Nestleder i Norsk Gynekologisk forening Bjørn Backe
Spesialrådgiver Miriam Kvanvik

11.45 - 12.00 KS:
Direktør Gudrun Haabeth Grindaker
Spesialrådgiver Sigrid J. Askum

12.00 - 12.15 Fellesorganisasjonen:
Tredje nestleder Mimmi Kvisvik
Vernepleierkonsulent Ann Mari Haug

Høringene i rom K-212 blir ikke overført på Stortingets nett-TV.
Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 21.


• Klikk her eller på overskriften for å lese saken på Stortingets sider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar