onsdag 18. mars 2009

Media i Narvik ikke interesserte i UNN-møte???


LESERBREV I OFOTENS TIDENDE:

Pinlig for lokale media?
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) hadde styremøte i Narvik 11. mars i Peisestua i Søsterveien på Sykehushaugen.
Det er ca. et år siden forrige gang UNN hadde styremøte i Narvik.

Jeg hadde i god tid i forveien informert OT og Fremover om dette møtet og også gitt påminning flere ganger, sist dagen før møtet. Jeg hadde også gjort oppmerksom på en del ting i sakskartet som burde belyses fra media.

I god tid før møtestart var vi på plass, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i UNN og meg selv. Ingen flere! Ingen lokal media hadde heller opplyst at UNN hadde styremøte denne dagen.

Styret var forundret over så liten interesse fra lokal media og andre. Ellers er de vant til mye presseoppbud og tilhørere ved styremøter. Men altså ikke i Narvik.

Fra en herværende avis, som jeg ringte til mens styret hadde lunsj, ble det opplyst at en journalist skulle gjøre et intervju med UNNs direktør eller styreleder kl. 12. Etter lunsj sa kommunikasjonsdirektøren v/UNN til meg at ingen medier hadde tatt kontakt, og intet intervju var utført!!

Ellers var jeg imponert over spesielt to av ansatterepresentantene (Fagforbundet og Sykepleieforbundet) for deres engasjement og innspill. Uten dem tror jeg det meste av innstillingene ville blitt vedtatt uten særlig debatt.
Noe underlig for meg at ikke disse representantene fikk støtte for sitt forslag om at det i årsmeldingen for virksomheten burde stå at resursene er for knapp i forhold til behovet. Den som var mest lydhør for ansatterepresentantenes beskrivelse av arbeidssituasjonen var styremedlem Arne Luther.

Jeg hadde på forhånd sendt spørsmål til styreleder pva Aksjonskomiteen for Narvik sykehus, og i tillegg lagt disse spørsmålene på bordet til styreleder. Disse gjaldt felles akuttmottak, åpen fødeavdeling i sommer og om avtalespesialistene. Som absolutt siste punkt for dagens møte ble jeg opplyst om at styret ikke kunne svare på dette. Det var klinikkledernes ansvar.
Dett var dett!

Hvor lenge gidder jeg å bruke tid, krefter og engasjement på sykehussaken når ikke engang lokal media er interessert?


Hilsen
Dagny Pettersen
Aksjonskomiteen for Narvik sykehus
Narvik 11. Mars 2009


• Se saken i Ofotens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar