fredag 20. mars 2009

Positiv høring om fødselsmelding


OFOTENS TIDENDE Eva Vassdal fra Liv laga og Aksjonskomiteen for Narvik sykehus, deltok på den muntlige høringen om Stortingsmelding nr. 12 (2008-2009): En gledelig begivenhet. Det opplevde hun som svært positivt.

– Vi var to fra Liv laga som var tilskuere til selve høringen, men hadde talerett på en uformell høring like etterpå. Responsen fra helse- og sosialkomiteen var god. De hadde mange spørsmål og var meget interessert i brukerorganisasjonens synspunkt, vurderinger osv. Vi ble blant annet oppfordret til å sende inn forslag på kvalitetskriterier, forteller Eva Vassdal, som opplevde høringen var svært positiv.

– Jeg har en god og sterk følelse av at brukerne vil få god sjanse og mulighet til å være med å påvirke veien videre til at den endelige planen blir vedtatt, sier hun.

I sitt muntlige høringsinnspillet la Eva Vassdal vekt på betydningen av å oppleve trygghet under svangerskap og fødsel. Og at dette er viktig for å få vekst i de små byene og distriktene. Hun var glad for at en ikke lenger skulle ha tallkriterier for å være fødeavdeling, og at brukertilfredshet bør være en kvalitetsindikator. Hun trakk også fram rapporten om kvaliteten ved 13 små fødeavdelinger, og hun mente at dersom kvaliteten skulle vurderes, burde det gjelde alle fødeavdelinger.

• Klikk her eller på overskriften for å lese saken i Ofotens Tidende

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar