tirsdag 10. mars 2009

Helse - og omsorgskomiteen behandler stortingsmeldingen om fødselsomsorg


Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget behandler nå St.meld. nr. 12 (2008-2009) "En gledelig begivenhet".

Det blir en offentlig høring på Stortinget den 18. mars, men Folkebevegelsen for lokalsykehusene deltar ikke på denne. Vi tar imidlertid sikte på å sende inn skriftlige kommentarer til meldingen.

• Klikk her eller på overskriften for å følge med på saksgangen i komiteen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar