mandag 9. mars 2009

Høringskonferanse om stortingsmeldingen "En gledelig begivenhet" i Høyres husFolkebevegelsen for lokalsykehusene sendte to deltakere til høringskonferansen om stortingsmeldingen om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg som var arrangert av NSH i Høyres hus mandag 9. mars. Det var regionskontakt Elsie Ørstavik og koordinator Bente Øien Hauge som stilte for Folkebevegelsen.

Konferansen hadde 139 påmeldte og innledere fra sentrale faglige miljøer. Flere fremholdt fra talerstolen at det er få deler av helsetjenesten som engasjerer og berører så mange, og som er så politisk. Likevel var det ikke invitert noen innledere fra brukermiljøer og det var nok litt for stor grad av enighet mellom innlederne som var invitert. En del aspekter ved stortingsmeldingen ble derfor ikke belyst.

Til tross for den svakheten, var det svært interessant å følge konferansen.

Innlederer og i panelet: Stortingsrepresentant og medlem av Helse- og omsorgskomiteen Sonja Sjøli (H), leder av det forrige Nasjonalt Råd for fødselsomsorg Pål Øian (UNN), leder av nåværende Nasjonalt Råd for fødselsomsorg Tore Henriksen (Rikshospitalet), leder av Jordmorforeningen Marit Heiberg, leder av Jordmorforbundet Eva Sommerseth og Bjørn Backe fra Norsk gynekologisk forening. Møteleder Anne -Karin Nygård, styremedlem i NSH og generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening.

I salen var det deltakere fra hele landet: jordmødre, fødselsleger, høyskolefolk, tillitsvalgte fra helseforetakene m.m.

• Se om konferansen på NSH's sider ved å klikke her eller på overskriften. Her vil presentasjonene bli lagt ut i etterkant.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar