tirsdag 8. desember 2009

Aker-nedleggelsen: Planlegging på villspor


LESERINNLEGG I DAGSAVISEN, AV RAGNAR ANDERSEN, TIDL. SJEFLEGE AKER SYKEHUS OG AVD.DIR./SPESIALRÅDGIVER I HELSE- OG SYKEHUSAVDELINGEN OSLO KOMMUNE Direktørene i Helse Sør-Øst og ved Ahus forsikrer at pasientene vil få et like godt tilbud når de overføres fra Aker til Ahus. Dette er direktørene selvfølgelig forpliktet til å si. Jeg har vært helsebyråkrat lenge nok til å skjønne spillet, men tar utsagnene med flere klyper salt.

Det er vanskelig å fatte logikken i forslaget om å nedlegge Aker sykehus. Sykehuset er en helt nødvendig del av helsetilbudet i Oslo øst. Befolkningen i denne del av byen har statistisk sett høyere sykelighet og flere sykehusinnleggelser i forhold til folketallet enn Oslo Vest. Aker sykehus kjenner denne befolkningens behov og nyter dens tillit.

Senterpartiet synes tydeligvis det er greit at en befolkning på omkring 200.000 finner seg et annet sykehus. Det er jo så kort avstand til Ahus. Jeg går ut fra at partiet også går inn for å nedlegge sykehusene i Gjøvik og Hamar. Det dreier seg bare om 60.000 mennesker med kort vei til Lillehammer.

Oslo og Akershus er fylker med en raskt voksende befolkning. Legges Statistisk sentralbyrås midlere anslag for befolkningsvekst til grunn vil Oslos befolkning øke med ca. 120.000 de neste ti årene og befolkningen i Akershus med nær 90.000. Det er ikke usannsynlig at befolkningstilveksten blir enda høyere. Ikke minst er prognosene for innvandring usikre.

Antall eldre over 67 år øker. Frem til 2060 vil denne gruppen fordobles. Eldre mennesker har behov for mer helsetjenester og sykehusopphold enn yngre. Dette bør også danne bakteppe når sykehusbehovet i hovedstadsområdet vurderes.

Vil Ahus kunne gi et tilsvarende tilbud som Aker sykehus? Vil Ahus i det hele tatt makte oppgaven? Adm.dir. i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, forsikrer i Dagsavisen 2. desember at pasientene vil få et like godt tilbud når pasientene overføres fra Aker sykehus til Ahus. Konstituert direktør Øyvind Graadal på Ahus mener ingen har grunn til uro over en flytting fra Aker til Ahus.

Dette er direktørene selvfølgelig forpliktet til å si. Jeg har vært helsebyråkrat lenge nok til å skjønne spillet, men tar utsagnene med flere klyper salt. Bydelene Stovner og Grorud vil, etter fem års erfaring fra Ahus, ikke forstå disse forsikringene fra Helse Sør-Øst og Ahus. Ahus hadde allerede på 1990-tallet store problemer. Sykehuset har tydeligvis ikke lagt problemene bak seg etter innflytting i nytt sykehusbygg.

Ahus er i dag et mer komplett sykehus enn Aker sykehus, slik Graadal sier. Men det befolkningen i Groruddalen og Oslo øst først og fremst trenger er et lokalsykehus som forstår og har erfaring med bydelenes spesielle problemer og behov.

Jeg har tidligere sittet i utvalg som har sett på fordeling av oppgaver mellom de fire lokalsykehusene i Oslo og utvalg som har sett på fordeling av høyt spesialiserte behandlingstilbud mellom Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Slike tilbud er kostbare og bør samles i avdelinger som kan få et stort nok pasientgrunnlag.

Lokalsykehustilbud bør ikke samles i for store sykehus. Lokalsykehus vil ha pasientgrunnlag nok til rasjonell drift og fordelene av å gi pasientene trygghet i det nære og kjente.

Behold Aker sykehus som lokalsykehus av hensyn til byens befolkning. Så får heller ledelse og styre i Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst se på hvilke høyspesialiserte funksjoner som i fremtiden naturlig vil høre hjemme på Aker sykehus.

• Les saken og kommentarene i Dagsavisen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar