tirsdag 1. desember 2009

Ap-topper kjemper for Aker sykehus


DAGSAVISEN Marit Nybakk og Jan Bøhler slåss med nebb og klør mot nedleggelse av Aker sykehus. – Det er et demokratisk problem at Oslopolitikerne er uten innflytelse, mener Nybakk.

Stortingsrepresentant Marit Nybakk (Ap) viser til Soria Moria 2-erklæringen, der det klart står at ingen lokalsykehus skal legges ned.
– Dersom planene om å legge ned Aker sykehus opprettholdes, må helseministeren gripe inn og stanse det, sier Nybakk.

Styret i Oslo universitetssykehus (OUS) skal behandle saken 17. desember, men endelig avgjørelse blir ikke tatt før neste styremøte som er i februar 2010. Dersom forslaget om nedleggelse går igjennom, skal saken innom Helse Sør-Øst før den havner på bordet til Nybakks partikollega, helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Slaget om Aker er på ingen måte over. Oslopolitikere på Stortinget og i bystyret er i harnisk over forslaget om nedleggelse og over hundre kjente mennesker står bak et opprop til støtte for Aker, deriblant de tidligere LO-lederne Yngve Hågensen og Gerd-Liv Valla, komiker Knut Nærum, skuespiller Bjørn Sundquist og forfatter Jan Kjærstad.

Ingen makt
Marit Nybakk mener Helse Sør-Øst har kjørt sitt eget løp gjennom hele prosessen, uten å være lydhøre overfor Oslos folkevalgte på Stortinget eller i bystyret.
– Det er et demokratisk problem at vi ikke har medbestemmelsesrett. Omorganisering av sykehussektoren i Oslo er så omfattende og dramatisk at det politiske miljøet må ha et minimum av innflytelse, sier Nybakk.

Hun understreker at hun er tilhenger av at staten fortsatt skal eie sykehusene, men mener at man bør finne en modell der også lokale folkevalgte får innflytelse i så viktige spørsmål.
– Vi mener at hele Groruddalen bør sokne til Aker sykehus, sier Nybakk.

Sikker på overlevelse
Stortingsrepresentant og leder av Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler er bombesikker på at Aker sykehus ikke blir lagt ned.
– Jeg har ingen tro på at Oslo universitetssykehus kommer til å fatte et slikt vedtak, sier han.

Bøhler sier den rødgrønne regjeringens hovedmål er å bekjempe sosiale helseforskjeller, der samhandlingsreformen er redskapet.

– Da kan man ikke samtidig legge ned sykehuset som har størst kompetanse på og erfaring med livsstilssykdommer og kroniske lidelser. Derfor er det politisk umulig å legge ned Aker. Hvis man gjør det, blir det en helsemur mellom Groruddalen og resten av Oslo, sier Bøhler.
– Jeg ser for meg Aker som hovedarena for samhandlingsreformen i Oslo, legger han til.

– Har OUS noe annet valg enn å legge ned Aker når Helse Sør-Øst har vedtatt å flytte nesten alle – 160.000 – av Akers pasienter til Ahus?
– Ja. Oslo universitetssykehus kan la være å følge opp forslaget om nedleggelse. Og de kan anbefale til Helse Sør-Øst at bydel Alna beholdes i OUS, sier Bøhler.

Har slått alarm
Bøhler mener at Ahus kommer til å få mer enn nok med å ta imot rundt 110.000 nye pasienter fra Follo neste år. Han påpeker at bydelene Stovner og Grorud har slått alarm om at Ahus gir et altfor dårlig tilbud til minoriteter og eldre med sammensatte lidelser. Bydelene har også vedtatt at de vil ut av Ahus og tilbake til Oslo universitetssykehus.
– Det er lange ventelister på Ahus. Selv om de får 112 nye sengeplasser, må mange av dem brukes til å dekke opp pasientgrunnlaget de har i dag og den voksende befolkningen.

Bøhler mener Helse Sør-Øst for lengst burde lyttet mer til oslopolitikerne i denne saken.

Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse Sør-Øst, hevder prosessen har vært ryddig og at man har lyttet til Oslos folkevalgte.
– Man kan selvsagt alltid bli bedre. Det som er viktig nå, er å gjenopprette og videreføre dialogen med alle berørte parter i saker som får stor betydning for befolkningen, sier Sande.

Ingen fra politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet ønsket å kommentere denne saken i går.

• Les saken i Dagsavisen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar