mandag 7. desember 2009

FrP og KrF ber regjeringen redegjøre for en minste standard for lokalsykehus

I helse- og omsorgskomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2010 har FrP og KrF følgende bemerkning om lokalsykehusene:

"Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viser til at mange lokalsykehus opplever å miste viktige funksjoner. Det fremstår som underlig at regjeringen ikke ser ut til å ha noen definisjon av hva et lokalsykehus skal inneha av funksjoner og kompetanse. Disse medlemmer viser til Legeforeningens utgivelse "Lokalsykehusenes fremtidige rolle" og mener dette er et godt utgangspunkt for å definere hva et lokalsykehus faktisk skal være. Disse medlemmer fremmer følgende forslag:
"Stortinget ber regjeringen på egnet måte i løpet av våren 2010 komme til Stortinget med en redegjørelse knyttet til hva et lokalsykehus minimum skal inneha av funksjoner.
"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar