mandag 7. desember 2009

Sykehusøkonomi i Stortinget tirsdag 8. desember fra kl. 10 - følg med på nett-tv


Stortingets debatt om sykehusøkonomi (Statsbudsjettet 2009 og 2010) kan følges på Stortingets nett-tv fra kl. 10 tirsdag 8. desember.

Dagsorden for møtet i Stortinget begynner med disse postene:

1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010
(Innst. 11 S (2009-2010), jf. Prop. 1 S (2009-2010))

2. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Helse- og omsorgsdepartementet
(Innst. 89 S (2009-2010), jf. Prop. 37 S (2009-2010))

Klikk her eller på overskriften for å se opptaket fra 8. desember i Stortingets videoarkiv

• Klikk her for å gå til dagsorden for tirsdag 8. desember

Klikk her for å lese referatet fra debatten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar