fredag 4. desember 2009

Garantien gjelder bare distriktssykehus


DAGSAVISEN Regjeringen lovte at ingen lokalsykehus skal legges ned de neste fire årene. Nå viser det seg at løftet ikke gjelder i Oslo.

Pasienter, ansatte og lokalpolitikere kjemper mot nedleggelse av Aker sykehus. Et av halmstråene de har klamret seg til, er formuleringen i Soria Moria-erklæringen. Regjeringsplattformen som ble laget for to måneder siden er nemlig krystallklar: «Ingen lokalsykehus skal legges ned», står det svart på hvitt.

Avstand viktigst
Senterpartiet var arkitekten bak formuleringen, og Sp-leder Liv Signe Navarsete solgte ut punktet som en stor Sp-seier. Men Navarsete ønsker ikke å svare på Dagsavisens henvendelse om nedleggelse av Aker sykehus.

I stedet viser Navarsetes rådgiver til Sps helsepolitiker Kjersti Toppe. Hennes budskap gir liten grunn til optimisme for Aker-aktivistene:
– Når vi snakker om lokalsykehus er vi mest opptatt av de områdene hvor innbyggerne må kjøre tre – fire timer for å få et tilsvarende tilbud hvis sykehuset legges ned. Vi ser nok litt mer lett på det når det er snakk om mye kortere reiseavstand som i hovedstadsområdet. Selv om Aker er en form for lokalsykehus mener jeg det er en annen situasjon hvis du for eksempel legger ned Voss sykehus i Hordaland, sier Toppe til Dagsavisen.

Hun erkjenner at dette ikke går klart fram av Soria Moria-erklæringen, og at det går an å lese den som at Aker sykehus ikke kan legges ned. Toppe mener derfor ordlyden i regjeringsplattformen er uheldig.

– Jeg synes formuleringen i Soria Moria-erklæringen er problematisk, fordi den er veldig overflatisk. Vi møter oss selv litt i døra fordi den ikke er utdypet mer. Det kan bidra til å gi folk falske forhåpninger. Jeg synes det hadde vært en fordel om at det var spesifisert i Soria Moria-erklæringen at motstanden mot nedleggelse av lokalsykehus var et spørsmål om avstander og hvilke oppgaver sykehusene skal ha, sier Toppe.

– Betyr dette at Senterpartiet ikke vil jobbe mot nedleggelse av Aker sykehus?
– Nei, det betyr ikke det. Jeg har stor respekt for alle strukturendringer i helsevesenet, og vi skal følge med på det som skjer i prosessen. Men politisk har Helse Sør-Øst for to år siden fått et klart oppdrag om at de må omorganisere sin sykehusdrift, og da blir det litt pussig å sette foten ned nå.

Østkantens sykehus
Are Saastad, leder i Fagforbundet Aker, mener det ikke er noen tvil om at Aker er et lokalsykehus og at punktet i Soria Moria-erklæringen derfor må gjelde.

– Jeg har full forståelse for at reiseavstandene er større på Vestlandet enn i Oslo. Men det vi skal huske på er at den sosiale avstanden mellom øst og vest i Oslo er nesten uoverstigelig. Østkanten oppfatter Aker som sitt nærsykehus. Det Senterpartiet må vite som et distriktsparti er hvor viktig et sykehus er for å opprettholde lokalmiljøet, sier Saastad.

Han viser til at pasientene på Oslos østkant vil få lengre reisetid enn i dag.
– Vi snakker ikke om timevis med reise, men det er dårlige kommunikasjoner og veldig mange av pasientene er skrøpelige. Hvorfor i all verden skal vi forlenge reiseveien når vi har muligheten til å la være? spør han.

Bare distriktene
Nestleder i Fremskrittspartiet Per Arne Olsen er overrasket over holdningen til Sp.
– Jeg er skuffet over at Sp nå markerer seg som et parti som ikke er opptatt av lokalsykehus i Oslo, bare i distriktene de selv kommer fra. Innbyggerne i Oslo oppfatter Aker som sitt lokalsykehus like mye som det innbyggerne i Førde gjør, sier Olsen.

I Stortingets spørretime onsdag stilte Olsen spørsmål til statsminister Jens Stoltenberg om nedleggelse av Aker sykehus. Stoltenbergs svar var ikke på linje med det synet Ap-representantene Jan Bøhler og Marit Nybakk kom med i Dagsavisen tirsdag.

– Når det gjelder Aker sykehus er det en prosess. Jeg tror det er veldig viktig at den prosessen blir gjennomført. Det handler jo nettopp om at Stortinget og regjeringen har bedt om at man ser på arbeidsfordelingen mellom de ulike sykehusene i hele Oslo-området, sa han.

• Les saken i Dagsavisen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar