tirsdag 8. desember 2009

Samhandlingsreformen i Stortingets helse- og omsorgskomite


FRA STORTINGETS NETTSIDER Helse- og omsorgskomiteen arbeider med Samhandlingsreformen. Saksordfører er Are Helset (A) og fristen for avgivelse av innstilling er 25. mars.

Grunnlaget for saken er St.meld. nr. 47 (2008-2009).

Komiteen arrangerer høringsdager i januar (11., 15. og 25.), og frist for å anmode om å få stille på høring er 14. desember.

• Les mer om arbeidet med Samhandlingsreformen på Stortingets nettsted ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar